VoedselLokaal 160

VoedselLokaal brengt people, planet, profit in praktijk! Overheden (ministeries, provinciale sectoren, gemeentelijke diensten) zijn verdeeld in domeinen. Hierdoor is hun invloed van op duurzaamheid en innovatie veelal gericht op ůf people, ůf planet, ůf profit.

Wat moeilijk te doorbreken is bij grote instellingen, kan geoefend worden bij integrale ondernemingen als VoedselLokaal. Een lerend voorbeeld van een nieuwe economie ťn een inclusieve samenleving.

Een nieuw type landgoed, waarin biologisch voedsel ťn biobased grondstoffen voor de stad geteeld worden. Landgebruik en bebouwing duurzaam (planet). Ontworpen met de mensen die er werken of wonen (people). Daarbij strevend naar een circulair grondfonds (profit).
neem ťťn speerpunt en ga ervoor!