Nieuwe Noordelijke Oestercultuur 484

Het idee is om traditionele vaste visvakken van kleinschalige Wadvissers te gebruiken voor het opkweken van bonamia-resistente platte oesterbroedjes van een spontaan gevormde oesterbank in de nabije Noordzee. Traditionele vaste vistuigvissers kweken de jonge platte oestertjes op totdat het vrouwtjes worden en vullen deze aan met jongere mannetjes zodat via natuurlijke vermeerdering nieuwe oesterbroedjes ontstaan die zich vasthechten in de Waddenzee. Via gefaseerd cyclisch beheer worden steeds de oudste vrouwtjes geoogst en vervangen door jonge broedjes die zich eerst ontwikkelen tot mannetjes en na verloop van tijd uitgroeien tot vrouwtjes. De kwekers moeten dus geduld hebben.
Naar een nieuwe Noordelijke oestercultuur, voor mens en natuur.