Sur+ 267

Met SUR+ apps verbinden we de vraag- en aanbodzijde van voedseloverschotten. We richten ons op de koppeling tussen groente- en fruittelers en lokale voedselbanken in Nederland. In Nederland wordt jaarlijks 4,6 miljard euro aan voedsel verspild, terwijl er maar liefst 1,4 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Groente en fruittelers ervaren vaak zo'n 3% eetbaar overschot, doordat producten niet aan de esthetische regels voldoen: kromme komkommers, appels met een bocheltje en tweebenige wortelen. De SUR+ app voor telers maakt het heel gemakkelijk om een dergelijk overschot te doneren aan een lokale voedselbank die die hoeveelheid kan distribueren.
In het SUR+ project ontwikkelen en organiseren we 1 oplossing voor zowel voedselverspilling als voedselarmoede in Nederland.