Stoppen met het verarmen van het ecosysteem dicht bij mensen. 070

kinderen van 0 tot 4 jaar de natuur laten verkennen en ontdekken.
Kinderen het vak omgaan met de natuur onderrichten.
Ruimte en mogelijkheden voor groen/insecten/vogels en zoogdieren creŽren in de woonomgeving.
Vergroening/ biodiversiteit van de omgeving levert ook een forse bijdrage aan de duurzaamheid.
B.V. energie die niet nodig is voor verwarming en verkoeling.
B,V. energie die niet nodig is voor waterhuishouding.
Betere lucht kwaliteit.
Sociale cohesie en de volksgezondheid is gebaat met de vergroening van de omgeving.
Integreer natuur in de nieuwe woonwijk en probeer de uit tredende werking van ecologie te stoppen.

onthard en vergroen de woonomgeving en vergroot de biodiversiteit.iodivoen de boel.