Fruit Your World 027

FruitYourWorld is een initiatief dat mensen lokaal verbindt door het helpen planten van een eigen fruitboom of het starten van een fruitboomgaard in de wijk. 
De kennis en het plezier worden gedeeld via elkaar en met behulp van internet. Bij FruitYourWorld kun je een fruitboompje uitzoeken. Als ďvoogdĒ van dit boompje krijg je toegang tot de FruitYourWorld website/app met informatie over planten, poten, snoeien, mesten en oogsten.
De boompjes zijn voorzien van een identificatieplaatje en daarmee vindbaar op de FruitYourWorld landkaart. Eigenaars kunnen zo afspraken maken voor onderhoud van de fruitboom, gezamenlijk sappersen of appeltaarten maken met andere Fruiters.
samen werken aan een duurzame groene leefomgeving