Energieplan Ecodorp Boekel 581

Doel: Een energie positief plan realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel.

Door samenwerking met Turquoise, een ESCo, kan er een smart Microgrid gerealiseerd worden.

Door deelname aan het MVO project ĎOndergrondse infrastructuurí kan Prysmian een experimentele circulaire laagspanningskabel testen. Hopelijk worden circulaire kabels de nieuwe norm. Samenwerking met Enexis en Alliander

Door een bodemwarmtewisselaar kan aardwarmte gebruikt worden voor meerdere huizen. Thermaflex kan hun circulair leidingwerk voor warm water testen.

Door samenwerking met Auto Recycling Nederland kunnen gebruikte batterijen uit elektrische autos opnieuw dienst doen in woningen.

Ecodorp Boekel wil energieleverancier worden.

Geteste innovaties dienen als voorbeeld voor toekomstige woonwijken.

Decentrale energietransitie samen met grote (nuts)bedrijven