Zero Energy Buildings 342

Met het stappenplan 'nearly Zero Energy Buildings voor de bestaande bouw', wordt samen met gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker in zes fases verduurzaming van bestaand vastgoed gerealiseerd.
Het Zero Energy Menu bestaat uit maatregelen om a) de energievraag te reduceren, b) energie duurzaam
op te wekken, en c) energie op te slaan. Uit het menu volgt een advies om de ambitie van de klant te realiseren. Dit advies wordt met de klant besproken.
De stappen zijn niet alleen toepasbaar voor energiebesparingstrajecten. Bij o.a. PwC en Silverpoint
gebruikten wij deze stappen ook voor de combinatie 'verduurzaming-comfortverbetering', alsook
'energiemanagement-duurzaam beheer en onderhoud'.
De EU heeft doelstellingen gesteld op het gebied van energiebesparing, reductie in CO2-uitstoot, en een toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Doel is hierbij, om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.