Duurzame energie app 351

Ik heb een app ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het investeren in duurzame energieoplossingen. Hierbij wordt aan de hand van de postcode en straat gekeken welke type huis de klant woont. In een visualisatie van het huis worden de oplossingen weergegeven. Als de klant persoonlijk advies wil, kan dit direct in de agenda worden ingeboekt. Als een klant een oplossing heeft aangeschaft, kan deze direct in de
app worden beoordeeld (goed beoordeeld = meer aangeboden). In de app kunnen klanten daarnaast een
connectie leggen (samenwerking) met mensen in hun buurt door te klikken op een huis in de buurtmap.
Het mooie van de app is dat het effect ervan direct waarneembaar is. De bespaarde energie draagt direct bij een van de belangrijkste doelstellingen van de Nederlandse overheid, namelijk het vergroten van het gebruik van duurzame energie.