U bent hier:  Home  /  Wat is Duurzame Dinsdag

Wat is Duurzame Dinsdag?

Al sinds 1997 is het op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag. Op deze dag worden initiatieven uit de samenleving zichtbaar gemaakt en gehuldigd en hun signalen besproken met de politiek. Het is het belangrijkste moment van een jaarrond programma dat het voor duurzaam initiatiefnemers makkelijker wil maken om impact te maken.

Waarom is Duurzame Dinsdag nodig

Dat is nodig, omdat deze diverse groep van burgerinitiatieven, startups, scale-ups, coöperaties en commons van groot belang is voor de overgang naar een duurzame wereld. Maar het lukt vaak nog niet om ‘uit de marge te komen’ en samenwerking aan te gaan met instituties. Het ontbreekt aan veel. Overheid en politiek krijgen deze initiatieven meestal niet te eens zien. Hun geluid is te versnipperd. Er is geen spreekbuis, geen geoliede lobby die hun geluid versterkt in Den Haag. Daarom is er Duurzame Dinsdag, een stemversterker.

Prinsjesdag van de Duurzaamheid

Duurzame Dinsdag bestaat uit diverse componenten. De meest in het oog springende is het evenement op de eerste dinsdag van september, analoog aan Prinsjesdag. Op deze dag wordt de duurzame Troonrede uitgesproken door een prominente ‘verduurzamer’. Een koffertje met honderden initiatieven wordt aangeboden aan een bewindspersoon, als vertegenwoordiger van het kabinet. Er zijn lintjes voor klimaathelden en prijzen voor duurzame doeners. Ook politici zijn aanwezig en gaan in gesprek met initiatiefnemers. Al jaren vindt Duurzame Dinsdag plaats in het gebouw van de Tweede Kamer.

Trendrapport

Ieder jaar is er ook een Trendrapport. Dit rapport beschouwt de inzendingen en kijkt naar de meest opvallende ontwikkelingen, nieuwe woorden en innovaties. Een grote groep mensen, met goed zicht op de wereld van duurzaam initiatief, buigt zich hierover. Het geeft duiding aan de inzendingen in de koffer. Het Trendrapport wordt het gehele jaar gebruikt door beleidsmakers, politici, financiers, onderzoekers en journalisten.

Jaarrond activiteiten

Naast het evenement worden gedurende het jaar diverse matchmaking gesprekken georganiseerd, communities of practice gemaakt en (rondetafel)gesprekken gehouden. Op deze wijze geeft Duurzame Dinsdag óók ruggensteun aan alle politici, ambtenaren en werknemers in de ‘oude economie’, die graag de draai naar duurzame ontwikkeling willen maken. Ook zij zijn in zekere zin initiatiefnemers.

Wat is de waarde van initiatieven

De duurzame initiatieven die (onder meer) via Duurzame Dinsdag zichtbaar worden, zijn om veel redenen van waarde. Het zijn toekomstvoorspellers. Door initiatieven te beschouwen zie je welke ontwikkelingen op ons afkomen. Zo zagen we ontwikkelingen als bijvoorbeeld autodelen, right to repair, regeneratieve landbouw, plastic-revolutie en herstel van onze relatie met de natuur al vele jaren geleden toegepast worden door initiatiefnemers. Initiatieven zijn netwerk-kunstenaars. Ze zijn in staat om veel mensen aan zich te verbinden, ook mensen die de deur dicht houden voor de overheid. Hierdoor nemen ze mensen mee in de duurzaamheidstransitie én vlechten ze sociale structuren die de samenleving versterken.

Hoe kan je meedoen
Heb je een initiatief, meld je aan. Het Duurzame Dinsdag netwerk staat tot je beschikking. Ben je een onderneming die zich wil laten inspireren door de innovatie uit de samenleving, meld je dan aan als partner. Zonder partners komen we nergens. Ben je beleidsambtenaar, vind dan hier je collega’s in de buitendienst. Initiatiefnemers zijn je bondgenoten, mensen die uit eigen beweging werken aan dezelfde doelen als die jij dient. Meld je aan voor een van de Duurzame Dinsdag activiteiten het jaar rond. Ben je journalist, dan heb je een belangrijke taak: help de nieuwe wereld zichtbaar worden!

Over ons
Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door een groot aantal partijen (zie Partners). Het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de programma’s Jong Leren Eten en DuurzaamDoor van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Duurzame Dinsdag de laatste jaren ondersteund en versterkt. Daarnaast wordt Duurzame Dinsdag gedragen door een flink aantal sponsoren.