Schillen van scholen 144

Op de gezonde school eten leerlingen fruit. Klokhuizen en schillen verdwijnen op een grote hoop. Weinig scholen scheiden afval. De berg afval op scholen is erg groot. Containers lopen steevast over. Bij het project 'schillen van scholen' krijgt iedere klas een emmertje. Daarin worden dagelijks de schillen van het fruit verzameld. De klassedienst brengt iedere dag het emmertje naar de groenbak. Als de kinderen van groep 5 naar de schooltuin komen, nemen zij de groenbak mee en legen die op de composthoop. Zo heeft de school minder afval en worden de schillen tot vruchtbare compost om te gebruiken bij schooltuinieren.
Jong geleerd, je hele leven duurzaam doen, begint op school!