Regentenbankjes 063

Het plaatsen van 'Regentenbankjes' in het stedelijk gebied voor de gevel.
Deze zijn voor iedereen zichtbaar en helpt gemeenten en waterschappen bij het verhogen van de bewustwording, omtrent de problematiek 'water', te verhogen.
Tevens stimuleert dit het aanleggen van geveltuintjes en kan men het opgeslagen hemelwater hiervoor benutten. Tevens zorgt het plaatsen van bankjes in steden de cohesie onder de bevolking te verhogen (zie stichting Bankjescollectief)

Klimaatbestendige steden is maatschappelijk en economisch van cruciaal belang