Ho! Net yníe Kliko! 487

De afvalcampagne Ho! Net yníe Kliko! is ontwikkeld door vier Friese dorpen (Oenkerk, Giekerk, Eastermar, Heeg). Doel van de campagne is om met het hele dorp te zorgen voor 25 % minder huishoudelijk afval in de restcontainer, in 1 jaar tijd. Dat kan al heel makkelijk worden bereikt door zes afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien: GFT, Papier, Glas, textiel, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval. De vier dorpen hebben zelf campagnematerialen en activiteiten ontwikkeld. Op basis van de ervaringen wordt nu een draaiboek geschreven voor uitrol naar andere dorpen.

Dorpen kunnen zoveel meer dan het inzamelen van oud papier!