Smaackmakers 156

Smaackmakers werkt aan het verduurzamen van ons voedselsysteem en eetpatroon, daar waar we impact maken: in horeca en (bedrijfs)restaurants. Dat is waar wij onze eetgewoontes vormen en waar wij ze willen veranderen. In Nederland alleen worden vele miljoenen maaltijden per dag geserveerd. Met lobby richting overheid, een plaatsje in de UNEP/FAO adviesraad en Ďin het veldí met een pilot, gaan we voor aanbod met meer plantaardig en minder dierlijk voedsel ťn andere belangrijke verduurzamingsstappen. Dat betekent een enorme verkleining van de footprint. En bij bedrijven ook nog hogere productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid en gezondere medewerkers, en dus minder verzuim.
Een duurzamer voedselpatroon, met minder dierlijk Ė en meer plantaardig voedsel is absoluut noodzakelijk voor het halen van onze klimaatdoelstellingen en haalbaar door stappen te zetten in o.a. de regelgeving daar waar de consument zijn gewoontes krijgt aangeleerd: in horeca en kantine!