De Zuiverende Kas 330

De Zuiverende Kas is een nieuwe manier van waterzuivering door gebruik te maken van plantenwortels, die zorgt voor energiebesparing bij het waterschap. Deze zuivering kan bestaan in de vorm van een groene plantenkas en die dan ook dient als een sociaal aantrekkelijke plek voor ontmoetingen, excursies en wonen. De Zuiverende Kas gaat als een lopend vuurtje en bereikt steeds meer waterschappen. Onlangs is er een speciale dag over de Zuiverende Kas georganiseerd, waarbij ook de technische kant werd uitgelegd door de Hongaarse bedenker IstvŠn Keyeres. HHNK gaat overleggen waar onze pilot het beste uitgevoerd kan worden.
Met de Zuiverende Kas willen we in plaats van stinkende rioolwaterzuiveringen, kleurrijke en schone plantenkassen hebben waar allerlei mensen samenkomen.