BuitenFit 056

BuitenFit is een concept om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een lichamelijke- en of geestelijke beperking die in een verpleeghuis/verzorgingshuis wonen door middel van de natuur, beweging en beleving, meer kwaliteit van leven, zorg en welzijn te bieden. Door een BuitenFit omgeving komen de mensen weer met de maatschappij in aanraking. Eenzaamheid en depressies worden hierdoor verminderd of voorkomen en reduceert het medicijngebruik. Een activiteiten plan met de omgeving, en faciliteiten rondom de accommodatie brengt de gemeenschap naar de kwetsbare doelgroep toe. En waarborgt zo de duurzaamheid van het project.
Door de kwaliteit van BuitenFit in te zetten, waarborg je de kwaliteit van leven voor ouderen in de laatste levensfase en kwetsbare doelgroepen in een zorgorganisatie.