Food2Field 394

Ik ga een sustainable social enterprise in agriculture starten. De keten van voedselproductie van bodem tot consument is complex. De verdeelde verantwoordelijkheid over de verschillende aspecten van de keten maakt dat de negatieve externe effecten vaak op elkaar worden afgeschoven. Deze patstelling kan doorbroken worden door holistische enterprises, die verantwoording dragen over de gehele voedselketen: van bodem tot verpakkingsmateriaal.
Ik wil een bedrijf starten dat produceert op het land, maar ook een eigen afzetmarkt creeŽrt en zo productie en consumptie op elkaar af kan stellen. Mijn bedrijf wordt een inspirerende werkomgeving, waar mensen in hun kracht worden gezet.
Mijn agrarisch bedrijf dat volledige ketenverantwoordelijkheid draagt van bodem tot verpakking doorbreek de patstelling in de voedselmarkt.