Atelier Solaire 573

Atelier Solaire zet wereldwijd zonnewerkplaatsen op die ingebed zijn in de plaatselijke sociale structuren en onafhankelijk van reguliere energiesystemen. Een Zonnewerkplaats werkt met door ons ontwikkelde zonneovens, en kan overal waar genoeg zon is, ingezet worden voor het recyclen van grondstoffen en voor diverse ambachtelijke toepassingen. Zo krijgt een gebied een innovatieve en geheel eigen duurzame impuls. Momenteel werken we samen met de Grondstofjutters in Katwijk (zie aldaar), waar we met schone zonne-energie van strandplastic nieuwe producten maken. Volgende stap is een volledig functionerende zonnewerkplaats op Bali om daar het plastic afvalprobleem om te zetten in duurzame economische mogelijkheden.
Duurzaamheid is onvermijdelijk is, het is aan het kabinet het ontstaan hiervan vrijelijk te laten stromen