Upcycling van kurken 466

Samen met twee andere MKB-ers (ProSuber en Lanstones, aanbieders kurkproducten) wil ik kurken van o.a. wijnflessen gaan inzamelen in Nederland. Initiatief is onderdeel van de Eker. Kurk is een duurzaam materiaal, groeit aan kurkeiken, oogst iedere 9 jaar. Weggooien is zonde, hergebruik zinvol. Van deze kurken kunnen nieuwe (bouw-)producten gemaakt worden, door deze te vermalen, te verkleinen en dat te verbinden met een biobinder, past volledig binnen de Biobased en circulaire economie. Inzameling, opslag en vermalen willen wij oppakken met duurzame vervoerder in combinatie met sociale werkplaats. Op termijn kan hiervoor nieuw bedrijf ontstaan. Ook samenwerken met designers.
Upcycling van kurken, met nieuwe toepassingen en werkgelegenheid.