Samen met de buurt duurzaam warm 274

Samen met de buurt een coŲperatief en duurzaam lokale warmtevoorziening realiseren. In plaats van aardgas wordt zonne-energie ingezet als bron. In de buurt wordt hiervoor een zonnecollector veld geplaatst op een beschikbaar dak. De warmte wordt ingevangen in de zomer en opgeslagen in een ondergrondse buffer. In de winter wordt de opgeslagen warmte gebruikt voor verwarming. Met de buurt kan worden geparticipeerd in het lokale duurzame warmtesysteem, dus energiebewustzijn wordt direct vertaald in het rendement van het coŲperatieve warmtesysteem. Het warmtesysteem zorgt voor sociale cohesie door bijvoorbeeld een deel van de winst te gebruiken voor de aanleg van een speeltuin.
Met de buurt de energie transitie stap maken.