zonne-energie 178

De overheid geeft iedere inwoner in ons land die een huis bewoont met een schuin dak op het zuiden gratis een installatie met zonnepanelen en blijft ook de eigenaar. De bewoner krijgt 8 jaar een klein percentage van de opbrengst ter vergoeding van het gebruik van het dak. Na deze 8 jaren wordt de opbrengst voor de bewoner, maar het onderhoud komt dan wel voor rekening van de bewoner die tegelijk eigenaar van de installatie wordt.
Investeer op grote schaal in gratis zonne-energie!