Groenblauw netwerk binnen Linge's Zorglandgoed 496

Linge's Zorglandgoed biedt een kleinschalige woonvorm voor 30 zorgvragers met dementie komt in een ruime groene omgeving. Deze wordt ingezet voor het welzijn en welbevinden van de zorgvragers. Het Groenblauw netwerk betrekt andere doelgroepen erbij en kunnen ze elkaar ontmoeten, samenwerken en samen leven. Doelgroepen zijn: mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, een afstand op de arbeidsmarkt en de scholen in de omgeving van basisschool tot middelbaar onderwijs. Het Groenblauw netwerk stimuleert een levendige samenleving die de sociale cohesie tussen doelgroepen stimuleert, isolement van doelgroepen vermindert en voorkomt, ruimte biedt tot persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van deelnemers bevordert.


Zorg en verbinding in het groen is ons fundament voor duurzaamheid