Synexpand 215

Een nieuwe manier om warmte om te zetten in electriciteit.
Op een totaal andere manier waarmee ik in 2013 de gasterra energie prijs won heb ik nu een generator ontwikkeld waardoor fossille brandstoffen net meer nodig zijn!
met temperaturen tussen 20 en 160 graden en enkele vierkante meters zonlicht beloof ik dat iedereen in zijn/haar energiebehoefte kan volstaan!!!!!
Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en help mij!!!!!