zelfpluk-gemeenschapstuin 324

De gemeente stelt een braakliggend stuk grond beschikbaar van 10.000 m2; op 2.000 m2 worden daarop door vrijwilligers groenten geteeld. Minima worden in de gelegenheid gesteld zelf hun verse bio-groenten te komen plukken. Van de overige 8.000 m2 wordt 2.000 m2 ingezaaid met meerjarig bijen-bloemenzaad. 6.000 m2 wordt verhuurd als 'volkstuin'. Zo komen bio-groenten beschikbaar voor minima, en ontstaat contact tussen verschillende groepen mensen (huurders, vrijwilligers en 'plukkers'). Dat is goed voor cohesie en participatie.
Maak de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk KLEINER