Hoom 348

Met Hoom hebben we de wijkaanpak voor energiebesparing in verschillende wijken opgezet. Wij geloven dat voor het thema energiebesparing je krachten moet bundelen met energiecoŲperaties, enthousiaste buurtbewoners en andere partijen met een duurzame missie. Lokaal wat lokaal kan,
landelijk wat handig is. Ik vind het mooi om continue weer met energie gezamenlijk aan de slag te gaan. Doen met visie! Het afgelopen jaar hebben we op een enthousiaste manier in Noord-Holland, Gelderland en Brabant met buurten, energiecoŲperaties, gemeenten en natuurlijk Hoom de wijkaanpak ontwikkeld en opgezet. Samen hebben we wijken in beweging gekregen en honderden woningen verduurzaamd.
www.maakjehuishoom.nl
Samen krijg je meer voor elkaar, zoals in de wijkaanpak met Hoom. Samenwerken aan energiebesparing.