Alle schoolpleinen minimaal 1/3 tegels eruit! 580

Dat zal zeker een deel van het waterproblemen kunnen oplossen!
Invulling met groen, speelnatuur en halfverharding. Minder hittestress, gevarieerder spel, gezonder en gevarieerder bewegen. Maar het allerbelangrijkste water wordt minder afgevoerd in het riool! En de pleiner dragen bij aan koelte en biodiversiteit!
Minder tegels op het schoolplein draagt bij aan wateroverlast problematiek.