Verlichting 120

Op diverse stations brandt, ook buiten de kap, dag en nacht de verlichting. Een systeem dat deze plaatsen scheidt en reageert op het daglicht, kost weinig, spaart stroom en verbetert het imago van een milieuvriendelijk vervoersysteem. Svp niet tegenwerpen dat er gewerkt wordt aan slimme systemen die reageren op aanwezigheid van reizigers. Hiermee wordt een eenvoudig te bereiken besparing gefrustreerd.
Geef prioriteit aan het OV voor het bereiken van CO2-doelstellingen!