Woonzorgconcept met 24 uur zorg op eetbare tuinen 465

Woonzorgconcept "Buurtschap Waaranders" met aanwezigheid van 24 uur zorg, wat volledig op eetbare tuinen, boomgaard en met kleinvee wordt ontwikkeld.
Circa 60 won. worden op de locatie gerealiseerd waar o.a. 24 mensen met een beperking, ouderen , alleenstaande en gezinnen kunnen wonen. De mensen met een beperking hebben hun dagbesteding op de tuinen, in de boomgaard en werken met het kleinvee. Op het buurtschap wordt ook een buurtschuur gesitueerd waar binding en ontmoeting kan plaatsvinden en eenzaamheid wordt voorkomen. De bewoners kunnen gebruik maken van de eetbare tuinen en boomgaard, zijn hierdoor veel buiten en levert ook meer gezondheid op.
woonzorgconcept met 24 uur zorg op eetbare tuinen met dagbestedingsmogelijkheden voor 24 mensen met een beperking