Composteren op de hoek van de straat 323

Le Compostier innitieert buurtcompostprojecten en ontwerpt innovatieve, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke meubels (wormenhotels) waarmee op straat door buurtbewoners het eigen gft-afval wordt verwerkt tot rijke wormencompost.
De buurtcompostprojecten helpen het 'samen-gevoel' in de buurt en de verbinding met de natuur te vergroten.
De tuintjes bovenop de wormenhotels geven ruimte voor groen in de straat en illustreren de kringloop. Afval-compost-aarde-plant-voedsel.
Een duurzame samenleving begint bij zorg voor de bodem