wetlandsafari door de Zeevang 569

De oude gemeente Edam-Volendam en de oude gemeente Zeevang zijn m.i.v. 1 januari 2016 gefuseerd. Edam-Volendam is goed in toerisme, bouwen en wonen en bedrijvigheid. Binnen de oude kommen is weinig bouwgrond meer
beschikbaar. Met de fusie met de Zeevang is de nieuwe gemeente qua oppervlakte 3x zo groot geworden. De Zeevang voegt veel groene ruimte toe, doorsneden door lintdorpen. Met een bustoer door de Zeevang willen we de politici van de nieuwe gemeente Edam-Volendam meer kennis geven van de natuurwaarden van de Zeevang. De hier aanwezige wetlands,
graslanden zowel als rietlanden, zijn vooral voor vogels van
internationale betekenis.
Duurzaamheid betekent verantwoordelijkheid nemen voor de natuur die je achterlaat voor de generaties die na jou komen.