Waterplan Ecodorp Boekel 570

Doel: Een ecologisch vooruitstrevend waterhuishouden realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel.

Door samen te werken met de winnaar van Challenge stad van de Toekomst, ĎHemel(s)waterí kan regenwater dienen als bron voor schoon drinkwater.

Door gebruik te maken van vacuumtoiletten en het nieuwe douchen van Upfall, kan Ecodorp Boekel zelfredzaam zijn in haar drinkwaterbehoeften.

Door samen te werken met NIOO kunnen zij een waterzuivering techniek onder reele omstandigheden testen, waardevolle grondstoffen terug winnen en medicijnresten afbreken.

Geteste innovaties dienen als voorbeeld voor toekomstige woonwijken. Door samenwerking met Brabantwater en Waterschap Aa en Maas kunnen zij leren van decentrale sanitatie.

Ondersteun burgerinitiatieven alsjeblieft