thorium centrales 513

Stop met wind- en zonne-energie: niet duurzaam. Windmolens en zonne panelen kunnen slechts gefabriceerd, geplaatst en onderhouden worden met fossiele brandstoffen. Zonne panelen kosten meer energie om te produceren dan ze ooit opbrengen.
Zon en wind kunnen een modern land nooit van voldoende energie voorzien.
De technologie voor een echte energietransitie bestaat nog niet. Research is geboden. Allereerst naar thorium centrales, de meest belovende duurzame technologie.

Alleen Kernenergie is duurzaam.