04 september 2013

Winnaars Duurzame Dinsdag 3 september

Op dinsdag 3 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met ruim 300 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland.

In het kader van de 15e editie van Duurzame Dinsdag organiseerde Greenwish een minisymposium ‘15 jaar duurzame innovatie vanuit de samenleving’ en lanceerde het essay ‘Geen parels zonder oesterbank’, waarin de meest opmerkelijke resultaten van de afgelopen 15 jaar aan bod kwamen. In dialoog met een aantal visionairs is een discussie ontstaan over de toekomst van duurzaam maatschappelijk initiatief. Conclusie is dat we nog steeds ideeën nodig hebben voor de toekomst. Nederland kan koploper worden in duurzame ontwikkeling, als overheid en politiek ideeën en initiatieven uit de samenleving serieus gaan nemen. De kennis en creativiteit van individuele mensen wordt onvoldoende benut. Als we deze beter op waarde inschatten en gebruiken, komen er niet alleen meer technische innovaties tot stand, maar ook sociale innovaties:iedereen kan meedoen en duurzame ontwikkeling krijgt er een motor bij.

“Leiderschap, lef en visie, investeringen van velen en een omslag in denken leveren een nieuwe, schone en gezonde economie op. Uiteindelijk levert dat meer kwaliteit van leven, heel veel banen en een volhoudbare economie op die tegen een stootje kan. 100% Duurzame Energie in 2030. Het kan als je het wilt. Alles ligt klaar: de technieken zijn er, de ideeën en zelfs de middelen als we zaken anders organiseren en slimmer aanpakken.” Dit stelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, in haar Duurzame Troonrede die zij vandaag uitsprak op Duurzame Dinsdag in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. Als nummer één van de Trouw Duurzame top 100 is Minnesma gevraagd haar visie te verkondigen. “Grote groepen mensen staan al klaar en willen aan de slag. Vele goede voorbeelden zijn al voorhanden. Wat let ons om op te schalen en samen te doen wat nodig is?”

Duurzame Dinsdag kent een aantal prijzen toe, die initiatiefnemers ondersteunen hun ideeën verder te ontwikkelen. Voorzitter van de jury, Monique de Vries, heeft deze uitgereikt aan de volgende personen/organisaties:

GasTerra Energieprijs
Rest NRG – Joop de Kock – Leidschendam
Een techniek om restwarmte te benutten. Hiermee wordt het eenvoudig om deze om te zetten in bruikbare elektriciteit.

Lidl Voedselprijs
Goede vis op het bord – Mieke Snoek – Amsterdam
Goede vissers vissen met respect voor de zee. Zij gebruiken grotere mazen, richten zich op gezonde visbestanden en minder gangbare soorten en hebben minder bijvangst. Hun vis is verkrijgbaar bij de vissers zelf, op biologische boerenmarkten en in diverse restaurants.

Duurzame Dinsdagprijs
Foodiebag – Lisanne Addink – Zeist
Nieuw soort ‘doggybag’. De Foodiebag lepel-clip wordt een herkenning voor obers in restaurants om aan te geven dat de gasten het overgebleven eten mee naar huis wil nemen.

Sinds 2008 kent de organisatie van Duurzame Dinsdag een onderscheiding toe aan personen die zich bijzonder inzetten voor de verduurzaming van Nederland. Dit jaar onderscheidt de jury een drietal personen. Duurzame Lintjes zijn door minister Plasterk uitgereikt aan:

De heer Ton Willemsen
Ton Willemsen (1952) startte in 1980 het bedrijf TONZON, uitvinder en producent van uitvouwbaar vloerisolatiemateriaal. Hij is nog altijd de gedreven directeur van dit innovatieve bedrijf. Met zijn volhardendheid en ondernemende aanpak heeft hij gezorgd voor een betaalbaar, effectief en duurzaam vloerisolotieproduct en heeft zo een aanzienlijke bijdrage geleverd aan energiebesparing en CO2-emissiereductie.

Mevrouw Kitty van der Heijden
Kitty van der Heijden is directeur Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water, ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassadeur Duurzame Ontwikkeling. Ze was verantwoordelijk voor Rio+20 en zorgde ervoor dat de succesvolle bijeenkomst 'Rio aan de Maas'. Ook had zij de leiding over de Wereldwaterdag 2013 die dit jaar in Den Haag werd georganiseerd. Met haar passie, daadkracht en constructieve opstelling weet ze internationaal als nationaal invloed uit te oefenen en zo bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

De heer Wubbo Ockels
Wubbo Ockels werd na zijn reis als eerste Nederlandse ruimtevaarder blijvend ambassadeur voor duurzaamheid en pleit voor een zorgvuldige omgang met onze planeet. Hij is een groot inspirator en bedenker en realisator van de ‘superbus’, de ‘windenergievliegers en de ‘Groene Grachten’. In het kader van het 400 jarig bestaan van de Amsterdamse grachtengordel heeft hij de zeer moeilijke en ‘stadsgezichtbeschermde’ woningen een forse duurzaamheidsslag gegeven.

De Duurzame Troonrede, Juryrapporten, het essay ‘Geen parels zonder oesterbank’ en de speech van Staatssecretaris Mansveld zijn te downloaden via www.duurzamedinsdag.nl/downloads.