30 augustus 2021

Genomineerden voor themaprijzen 2021 bekend

De jury is eruit! De genomineerden voor alle prijzen van Duurzame Dinsdag 2021 zijn bekend! Per prijs zijn drie initiatieven geselecteerd. Op 7 september wordt bekend gemaakt welke initiatieven de prijzen daadwerkelijk winnen! Wie zijn deze kanshebbers?

Lidl Voedselprijs genomineerden

De Lidl Voedselprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van duurzame voedselproductie en -consumptie. De genomineerden zijn...

LocalTea van Nederlandse bodem
Na 8 jaar vallen, opstaan en veredelen is het LocalTea gelukt om de theeplant winterhard en lokaal te telen! Alle soorten thee, groen, zwart etc. komen van deze ene plant, de manier van verwerken bepaalt wat voor thee het wordt. Dit betekent dat we vanaf nu overal lokale thee kunnen planten, oogsten en drinken. LocalTea heeft een korte transparante keten en lokaal telen, oogsten en verwerken zorgt voor een besparing van 99% op het gebied van water en energie en 96% op het gebied van Co2.
www.localtea.com

Koprol in Utrecht
Wij zijn Koprol en wij strijden tegen voedselverspilling in Utrecht. Dat doen we door het verkopen van een product dat gemaakt is van fruit dat anders verspild zou worden. Dit fruit halen wij op bij lokale groenteboeren en groothandels in de regio. De appels met een deukje en bananen met een kleurtje die de winkel zelf niet meer verkocht krijgt. Van het geredde fruit maken wij Rollies. Een Rollie is een gedroogde, opgerolde, zoete snack die voor 100% gemaakt is van fruit dat anders zou zijn weggegooid.
https://www.koprolinutrecht.nl/

SUNT Food - The Banana Factory
Van de 100 miljard ton geteelde bananen wordt alleen al in de BeNeLux havens ieder jaar 20 miljoen kilo bananen afgekeurd en tegen hoge kosten & op milieuonvriendelijke wijze vernietigd. We gooien bananen weg omdat hun maat, vorm of kleur niet voldoen aan de cosmetische standaarden van de supermarkt. Naast het weggooien van perfect-eetbare producten, verspillen we hierbij ook miljarden liters water, transport, andere grondstoffen en mankracht. SUNT’s bananenfabriek biedt een duurzame oplossing en kostenbesparing voor bananenimporteurs door deze bananen te verwerken tot hoogwaardige grondstof voor eigen en andermans producten. Zo komt die afgewezen banaan toch nog in de supermarktschappen!
www.suntfood.com 

ING Circulair ondernemenprijs genomineerden
De ING Circulair Ondernemenprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van circulaire economie. Hieronder de drie genomineerden voor deze prijs!

BESE
BESE richt zich op het succesvol herstellen van natuurgebieden op wereldwijde schaal, met behulp van biobased, bio-afbreekbare materialen. Materialen voor natuurherstel bestaan nu vaak uit permanente materialen zoals beton of plastic: in oevers gebruikt men bijvoorbeeld plastics tegen erosie. Deze materialen breken niet af in een natuurlijk systeem en zorgen voor vervuiling van grond en water. Het vlaggenschip van het bedrijf zijn de BESE-elements; biologisch afbreekbare sheets in een 3D-matrixvorm die succesvol ingezet worden voor natuurherstel. De BESE-elements imiteren eigenschappen van de natuur en helpen zo bij het opstarten van jonge planten en dieren op een nieuwe locatie.
www.bese-products.com

Veridis
Veridis probeert een revolutie in plastic recycling teweeg te brengen door de daadwerkelijke kwaliteit van gerecycled plastic inzichtelijk te krijgen en daarmee de circulariteit, toepasbaarheid én commerciële waarde van gerecyclede plastics te verhogen. Om dit te bereiken hebben ze een analysetechniek ontwikkeld om van plastic monsters tot 500 gram de kwaliteit en samenstelling te bepalen. Plastic recycling gaat vaak over grote hoeveelheden, waarbij laagwaardig en hoogwaardig materiaal niet goed van elkaar te scheiden zijn. Met de techniek van Veridis kan deze scheiding beter in kaart worden gebracht. Dit leidt tot meer gebruik van hoogwaardig gerecyclede plastics, en dus een meer circulaire economie.
https://veridis.tech/the-team/

Aarden: Vervanging disposables voor circulaire producten in de zorg
Tijdens de corona-pandemie liep het verbruik van disposable isolatiejassen in de zorg op naar 2.000.000 stuks per week!
Aarden scoorde als beste in een SBIR competitie van RVO en 2 ministeries en zal vanuit een Europese samenwerking isolatiejassen leveren die 50 tot 100 x wasbaar zijn en daarna volledig te upcyclen. Daarmee vermindert de afvalberg met zo'n 1.9800.000 stuks in tijden van crisis, met zo'n 700.000 in rustiger tijden, oftewel ruim 35 miljoen stuks per jaar. De impact op het milieu, de CO2 voetafdruk, de afvalberg, besparing op grondstoffen, transport etc etc is enorm.
https://aarden.space/ 

Greenchoice Energieprijs genomineerden
De Greenchoice Energieprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van duurzame energie. De genomineerden hieronder op een rij!

Triplesolar: PVT als bron voor elektriciteit, warmte en koeling van eigen dak!
Met de PVT panelen van Triplesolar als bron voor warmtepomp is het mogelijk een woning op duurzame wijze van warmte, warm tapwater en elektriciteit te voorzien. Zónder gas. En dat in alle seizoenen, 24 uur per dag. Geluidloos en zonder boring.
www.triplesolar.eu

Solarge: Stimulering ZON op daken met beperkte draagkracht
Uit onderzoek blijkt dat 30-40% van de daken in NL het gewicht van traditionele zonnepanelen niet kan dragen. Dakversterking of toepassing van lichtgewicht zonnepanelen heeft op dit moment nog een meerprijs die de investering niet rendabel maakt. Stimulering van deze grote onbenutte potentie levert Nederland veel op, vooral m.b.t. opschaling van productie van lichtgewicht zonnepanelen. Binnen 3 jaar kan dit zonder stimulering, dus het betreft alleen de financiering van de onrendabele opstart van de opschaling. Solarge is een Nederlandse producent van lichtgewicht, circulaire zonnepanelen die in 2022 met een passende oplossing op de markt komt.
www.solarge.com 

Sympower
Sympower is een bedrijf dat helpt om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Hierdoor hoeft er veel minder ‘surplus-power’ (vaak vervuilende centrales) klaar te staan om schokken in vraag en aanbod op te vangen. Dit doen ze met elektrische middelen in verschillende industrieën; van staal smelten tot zonnepanelen, elektrische voertuigen tot de papierproductie. Sympower helpt hun klanten om de waarde van hun elektrische activa te vergroten om duurzamer te worden en de wereldwijde verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.
https://sympower.net 

VHG Groenprijs genomineerden

De VHG groenprijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat mens en natuur bij elkaar brengt. We stellen de genomineerden graag aan jullie voor!

NK Tegelwippen
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Een groenere leefomgeving heeft bovendien een positief effect op onze mentale gezondheid. Van daaruit is het NK Tegelwippen ontstaan, dat plaatsvindt van 30 maart tot 30 september in Nederland. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin.
https://nk-tegelwippen.nl/ 

Sociaal Tuinieren
Bij Sociaal Tuinieren knappen vrijwilligers tuintjes op bij ouderen en andere kwetsbare bewoners die dat zelf niet (meer) kunnen. Het gaat hierbij om mensen met gezondheidsproblemen, een klein sociaal netwerk en met weinig financiële middelen. Tijdens feestelijke buurtdagen gaan groepen vrijwilligers aan de slag. Ze wieden, snoeien, rooien en verwijderen tegels. Daarna planten ze nieuw onderhoudsarm en ecovriendelijk groen. Na de make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de bewoners met het onderhoud. Dit heeft een positief effect op de gezondheid, leefbaarheid, klimaatbestendigheid en veiligheid in de wijk. Er ontstaan prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten.
www.sociaaltuinieren.nl

Bospark Hoogkarspel
Van Bloemkoolland naar nieuwe natuur. Onze burgeralliantie werkt samen met de gemeente Drechterland, bewoners, bedrijven en hoveniers aan de realisatie van een gebruiksvriendelijk bospark tussen de N307 en de nog te bouwen wijk Reigersborg-Zuid V in Hoogkarspel. Groene boost voor woonklimaat door nieuwe bewoners te betrekken bij beheer v/h bospark. De bewoners doen in het bospark ideeën op voor groene tuinen. De alliantie werkt ook aan een model om groene burgerinitiatieven met verschillende geldstromen administratief onder te kunnen brengen bij de gemeente. Hierdoor hoeven groene samenwerkingsverbanden niet direct geformaliseerd te worden in stichtingen, of verenigingen. Dit past bij flexibele vrijwilligersinzet.

IVN Natuurprijs genomineerden
De IVN Natuurprijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat bijdraagt aan natuur-inclusief leren, werken en wonen. De genomineerden zijn...

Meer Bomen Nu
Meer Bomen Nu heeft afgelopen 6 maanden 500.000 bomen en struiken gratis weggegeven voor klimaat en biodiversiteit. Gratis omdat we werken met wat de natuur ons biedt, gratis omdat we werken met vele vrijwilligers en om een punt te maken. We kunnen Nederland sneller vergroenen als we samen de handen uit de mouwen steken. Meer Bomen Nu verzamelt - met toestemming en onder begeleiding van de boswachter of terreinbeheerder - stekken en jonge bomen en struiken in natuurgebieden en stadsparken om elders weer uit te planten. Komend jaar gaan we voor de miljoen!
www.meerbomen.nu

Sociaal Tuinieren
Bij Sociaal Tuinieren knappen vrijwilligers tuintjes op bij ouderen en andere kwetsbare bewoners die dat zelf niet (meer) kunnen. Het gaat hierbij om mensen met gezondheidsproblemen, een klein sociaal netwerk en met weinig financiële middelen. Tijdens feestelijke buurtdagen gaan groepen vrijwilligers aan de slag. Ze wieden, snoeien, rooien en verwijderen tegels. Daarna planten ze nieuw onderhoudsarm en ecovriendelijk groen. Na de make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de bewoners met het onderhoud. Dit heeft een positief effect op de gezondheid, leefbaarheid, klimaatbestendigheid en veiligheid in de wijk. Er ontstaan prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten.
www.sociaaltuinieren.nl

Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Morgen werkt samen met lidorganisaties in diverse studentensteden. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.
https://www.studentenvoormorgen.nl/

Duurzame Dinsdag-prijs genomineerden

De Duurzame Dinsdag-prijs wordt uitgereikt aan een initiatief wat zich richt op meerdere aspecten van Duurzaamheid. Lees hieronder wie de genomineerden voor deze prijs zijn!

Muuras
Steden met veel ruimte voor groen bieden een gezonde leefomgeving en zijn meer bestand tegen veranderende klimaatpatronen. Nederlandse steden moeten daarom snel vergroenen, het liefst op een ruimte-efficiënte manier. Helaas zijn groene muren nog altijd afhankelijk van drinkwater, vooral in tijden van droogte. Tegelijkertijd blijft voedingsrijk afvalwater onze rivieren vervuilen. Muuras maakt groene muren circulair door afvalwater lokaal te zuiveren en hergebruiken met behulp van inheemse waterplanten. Zo zorgen we in één klap voor woningisolatie, waterbesparing, stedelijke verkoeling en biodiversiteit, betere lucht- en waterkwaliteit en de opname van CO2 en stikstoffen.
https://www.muuras.nl/

Lab Toekomstige Generaties: Neem belangen van toekomstige generaties actief mee
We beïnvloeden door wat wij doen het leven van onze kinderen en toekomstige generaties. Helaas nu veelal negatief: Zij krijgen een uitgeputte aarde, groeiende ongelijkheid en niet inclusieve systemen doorgeschoven. We creëren een negatieve erfenis. Terwijl zij ook rechten hebben als ze geboren zijn. We willen toch graag goede voorouders zijn? Net zoals wij profiteren van onze goede voorouders? Het Lab Toekomstige Generaties leert ons vandaag al de belangen van toekomstige generaties mee te nemen bij belangrijke beslissingen. Neem dit over, leg hun recht op een inclusieve samenleving en een schoon leefmilieu vast. En creëer er een aparte waakhond voor.
www.labtoekomstigegeneraties.nl

Extinction Rebellion
Extinction Rebellion is een groep met allerlei mensen die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. In minder dan een jaar tijd is het uitgegroeid van een kleine groep mensen tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd. De beweging streeft naar het kunnen doorgeven van een wereld waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen. Een van de manieren waarop zij dat doen, is door de campagne ‘burgerberaden’. Burgerberaden zijn een inclusieve en effectieve manier om tot rechtvaardig en gedragen klimaatbeleid te komen.
https://extinctionrebellion.nl/burgerberaad/