07 september 2011

Foto's, juryrapporten en analyse en speech online

Op dinsdag 6 september heeft staatssecretaris Henk Bleker, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdag koffer in ontvangst genomen met ruim 400 initiatieven. Ieder jaar worden voor Duurzame Dinsdag – de eerste dinsdag van september – initiatieven verzameld van burgers en ondernemers op het gebied van duurzaamheid. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van hetgeen de Nederlandse burgers, anno 2011, op het gebied van duurzaamheid bezig houdt. Ook dit jaar is het aantal initiatieven gestegen en deze variëren van eenvoudige ideeën tot goed lopende projecten. Nieuw zijn initiatieven waarbij applicaties voor smart phones ingezet worden om gedragsverandering te bereiken. Onderdeel van het programma was een dialoog tussen Tweede Kamerleden en initiatiefnemers.

De organisatie van Duurzame Dinsdag heeft op basis van alle initiatieven een analyse gemaakt en gaat met verschillende ministeries bespreken welke bijdrage zij kunnen leveren om de signalen uit de maatschappij om te zetten in beleid.