U bent hier:  Home  /  Nieuws  /  Nieuwsarchief  /  Groen spreekuur een succes
26 januari 2012

Groen spreekuur een succes

Op Duurzame Dinsdag 2011 initieerde Marieke van der Werf (CDA) het groene spreekuur. Doel van dit spreekuur is het samen om de tafel brengen van Tweede Kamerleden en mensen met duurzame initiatieven.  Zo zullen twee keer per jaar de ontwikkelingen, trends en obstakels besproken worden die innovatieve burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondervinden bij het realiseren van hun initiatieven.

Het eerste groene spreekuur vond plaats op 25 januari. Naast Marieke van der Werf waren kamerleden Sjoerd Dikkers (PvdA) en  Stientje van Veldhoven (D66) aanwezig om te spreken over de obstakels van groene ondernemers en initiatieven voor een duurzame samenleving. 
Rinske van Noortwijk (Greenwish, Duurzame Dinsdag) sprak namens de honderderden mensen met duurzame initiatieven die jaarlijks meedoen aan Duurzame Dinsdag.  Ook aanwezig waren Tom Vroemen (Crowdaboutnow) en Birgit Dulski (Nijenrode duurzaam bouwen) en Michel Trompert (van Ruysdael), winnaar van de Duurzame Dinsdag 2011 Ernst & Young prijs.

Al snel werd tijdens het groen spreekuur duidelijk dat de volgende vuistregel opgaat voor initiatiefnemers van innovaties: hoe innovatiever je project of product, hoe langer het duurt om dit te realiseren. Een goed voorbeeld is 'Van Ruysdael isolerend enkel glas' waarmee het mogelijk is om ook monumenten te voorzien van isolatie. Inmiddels heeft dit product al een flinke energiebesparing bewezen, maar valt het gebruikte rekenmodel buiten de bestaande modellen en is daarom niet mogelijk dit op te nemen in een EPA label.  
Geconcludeerd werd dat rekenmodellen daartoe aangepast dienen te worden, maar dat behoud van deze modellen tevens van belang is om 'green washing' te voorkomen.
Tevens werd besproken dat de behoefte van de samenleving verandert. Voorheen werd gezocht naar subsidies. Nu wordt een faciliterende rol van de overheid gevraagd. Er is bestaat behoefe aan kennisdeling en ondersteuning van netwerken, maar ook aan toezicht en handhaving op de claim van 'duurzaam'.

Crowdfuning, een nieuwe financieringsvorm vanuit de samenleving, heeft zijn intrede gedaan. Bedrijven en particulieren investeren tien tot duizenden euro's in producten of projecten van anderen. Zij maken daarmee de ontwikkeling hiervan mogelijk. Dit levert de initiatiefnemer financien en niet onbelangrijk draagvlak voor het project of project op. Een zeer gunstige ontwikkeling en positief antwoord van de samenleving op vermindering van subsidies.
Wel pleitte Crowd About now tijdens het groen spreekuur voor transparantie en toezicht door de overheid op de Crowd Funding sector. Ondernemingen die zich toeleggen op Crowd Funding dienen hun papieren goed op orde te hebben om zo te voorkomen dat een zo jonge branche schade ondervindt.

Petra Schut (IVN, Duurzame Dinsdag). 'Hulde aan de kamerleden die aanwezig waren, zij zijn bereid te luisteren naar de signalen van de samenleving.'. Het groene spreekuur is een zeer goede zet om de boodschap op te pakken die wij op de eerste dinsdag van september jl. hebben aangeboden. Wij zien dat obstakels serieus worden genomen en zien uit naar het volgende spreekuur dat georganiseerd wordt door Stientje van Veldhoven en de volgende Duurzame Dinsdag waarop we verder in gesprek gaan.