04 september 2018

Jaarrapport Duurzaam Lintje 2018

Juryrapport Duurzaam lintje 2018

Ieder jaar reikt de jury van Duurzame Dinsdag Duurzame lintjes uit aan personen die zich op bijzondere wijze inzetten voor een duurzame wereld. Dit jaar werden ze uitgereikt aan Daan Roosegaarde, Louise Vet en Boudewijn Poelmann. Lees hieronder de juryrapporten.

Juryrapport Daan Roosegaarde
Daan Roosegaarde is een zeer getalenteerd kunstenaar die inspirerende werken maakt in zijn eigen - in 2007 opgerichte - Studio Roosegaarde in Rotterdam. In zijn kunstwerken legt hij verbanden tussen techniek, mens en natuur met als doel de wereld mooier èn duurzamer te maken. Zijn talent is wereldwijd opgepikt en het is geen toeval dat zijn kunstwerken over de hele wereld reizen. Ook geeft Daan Roosegaarde talrijke lezingen en presentaties in binnen- en buitenland over zijn missie en zijn activiteiten.

De jury ziet Daan Roosegaarde als vertegenwoordiger van de nieuwe duurzame generatie. Met zijn kunstwerken en lezingen creëert hij op grote schaal bewustwording bij mensen over maatschappelijke thema’s als energieverbruik, luchtvervuiling en klimaatontwrichting. Daarnaast laat hij zich vaak inspireren door zeer uiteenlopende natuurverschijnselen. Hij is een kunstenaar die buitengewoon innovatief is in design. Bekende spraakmakende voorbeelden van zijn werken zijn de Smog Free Tower: een luchtzuiverende toren die niet alleen de lucht zuivert, maar tevens mensen wijst op het belang van schone lucht; Waterlicht: een lichtprojectie waarbij mensen zich bewust worden van de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatontwrichting; en Glowing Nature: een kunstwerk waarbij mensen interactie hebben met lichtgevende algen en daarmee worden geïnspireerd door hoe de mens kan leren van en samenwerken met de natuur.

Voor al zijn prachtige kunstwerken en de bewustwording die hij daarmee creëert beloont de jury Daan Roosegaarde met het 'Duurzame Lintje'. Graag laat de jury zich verrassen door wat hij ook in de toekomst verder te weeg zal brengen met zijn creaties.

 

Juryrapport Louise Vet
Als er in de Nederlandse taal een kernachtige uitdrukking bedacht zou moeten worden voor ‘hoogstaande wetenschap, gecombineerd met maatschappelijk betrokkenheid en actieve deelname aan het streven naar verduurzaming op het gebied van ecologie en landbouw’, dan zou het zeer voor de hand liggen om dat alles samen te vatten in de volgende twee woorden: Louise Vet.

Al in 1984 gepromoveerd op het thema ‘ecologie en het gedrag van insecten’, heeft Louise Vet in de afgelopen decennia bewezen dat het mogelijk is om tegelijkertijd een eminent wetenschapper te zijn, en tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en politieke debat over de noodzaak en urgentie van –om maar eens iets te noemen- een systeemverandering in de landbouw.

Als hoogleraar en directeur van het vooraanstaande Nederlands Instituut voor Ecologie, als voorzitter van het Netherlands Ecology Research Network, als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen slaagt Louise Vet er met een hoge mate van wetenschappelijke deskundigheid en gedegenheid en een evenredig grote inzet en volharding in om niet alleen met onweerlegbare argumenten aan te tonen dat herstel van de dramatisch afgenomen biodiversiteit letterlijk van levensbelang is voor onze samenleving, maar door ook met oplossingen aan te tonen, dat dat in de praktijk ook werkelijk mogelijk is.

Haar krachtige maar altijd ook constructieve opstelling maakt haar ook en juist als wetenschapper tot een actor en factor van betekenis in het maatschappelijk en politiek debat. Zij kritiseert niet alleen, maar draagt ook concrete alternatieven aan, zoals zeer recent met het werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarbij is de agrarische sector in haar ogen niet alleen de dader van onduurzaamheid, maar vooral ook een sector aan wie onze samenleving een nieuw verdienmodel moet toestaan, waarbij die agrarische sector niet langer louter beloond wordt (nota bene op straffe van faillissement) voor productiemaximalisatie, maar voortaan ook voor het essentiele zorgen voor maatschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.

De jury van Duurzame Dinsdag is daarom van oordeel van Louise Vet royaal de verdiensten heeft geleverd, die een ‘Duurzaam Lintje’ voor haar meer dan rechtvaardigen.


Juryrapport Boudewijn Poelmann
'Goede doelen’, maatschappelijke organisaties die een hoger algemeen belang dienen, worstelen per definitie met een goede financiering van hun activiteiten.

Het zijn immers geen bedrijven, die winst kunnen maken met hun producten of diensten. Het is daarom een grote verdienste van Boudewijn Poelmann, dat hij bijna 30 jaar geleden samen met drie anderen een zeer ingenieus idee bedacht om een rijke en permanente bron van inkomen te creeren voor het financieren van goede doelen.

Het gouden concept van je postcode als je permanente lotnummer, gecombineerd met een indrukwekkend professionele marketing- en uitvoeringsorganisatie hebben ervoor weten te zorgen dat de Postcodeloterij, later gevolgd door nog enkele andere loterijen, de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een van de allerbelangrijkste financieringsbronnen van een groot aantal goede doelen in binnen- en buitenland. Want inmiddels is de Postcodeloterij ook een groot succes in Engeland, Zweden en Duitsland.

Het is werkelijk geen overdrijving om te zeggen, dat Boudewijn Poelmann daarmee de financiele motor heeft gecreëerd, die honderden organisaties op het gebied van natuurbehoud, milieubescherming, sociale cohesie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten hun goede werk kan laten doen. Zonder de Postcodeloterij zou de hele goededoelen-wereld enorm veel minder goed floreren.

Met een totaal bedrag van donaties van bijna €5.,5 miljard is hij zelfs mondiaal gezien de derde grote private donor van goede doelen, en zelfs ’s werelds grootste private fondsenwervende organisatie. Zonder Boudewijn Poelmann, de Postcodeloterij en de andere loterijen

De combinatie van een briljante idee en een zeer uitgekiende uitvoering daarvan, en daarmee inmiddels al bijna dertig jaar op het hoogste niveau presteren -het is een prestatie van wereldformaat. En al die dertig jaar -en nog steeds!- is Boudewijn Poelmann de inspirator en de drijvende kracht. Naast de 1% inspiratie waarmee je een briljante ingeving bedenkt, loopt Boudewijn ook bepaald niet weg voor de 99% transpiratie, die nodig is om er vervolgens daadwerkelijk een groot, concreet en voort-durend succes van te kunnen maken. Bovendien is Boudewijn Poelmann ook nog op een flink aantal andere maatschappelijke terreinen actief.

Daarom siert zijn nuchtere bescheidenheid hem des te meer. Geen woorden, maar daden, lijkt zijn devies te zijn.

Het is de jury van Duurzame Dinsdag daarom ook een eer en een groot genoegen om Boudewijn Poelmann te onderscheiden met het ‘Duurzame Lintje’.

Lintjesoverhandiging Louise Vet door juryvoorzitter Maurits Groen.​