29 augustus 2012

Eerste Duurzame Troonrede door Marjan Minnesma

Op dinsdag 4 september wordt voor 14e keer Duurzame Dinsdag gehouden. Dit jaar neemt staatssecretaris Joop Atsma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), als vertegenwoordiger van het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. Ook dit jaar met ruim 400 duurzame ideeën uit de samenleving. De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de meest innovatieve voorstellen ter bevordering van een duurzaam Nederland.

 

Daarnaast onderscheidt minister Liesbeth Spies (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een aantal personen met een Duurzaam Lintje, die zich bijzonder inspannen voor een duurzame samenleving.

 

Vast onderdeel van deze bijeenkomst is een dialoog met Tweede Kamerleden, initiatiefnemers en genodigden (zie bijgaand programma). Vooraf zal er een nieuwe traditie worden ingezet: de ‘Duurzame Troonrede’. Aanleiding tot deze troonrede is het feit dat de afgelopen jaren ‘Den Haag’ niet bepaald op inspirerende wijze het initiatief heeft genomen bij het streven tot verduurzaming van de samenleving. De rol van voortrekker hebben burgers en bedrijven overgenomen. Zelfstandig en in samenwerking met andere grijpen zij het initiatief en realiseren ze verduurzamende veranderingen. Deze eerste ‘Duurzame Troonrede’ zal worden uitgesproken door Marjan Minnesma, als fungerend nummer 1 van de Duurzame Top 100, en daarmee een inspiratie geven aan ‘Den Haag’ om te komen tot een duurzamer beleid.

 

Duurzame Dinsdag heeft als doel om zoveel mogelijk initiatieven een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Een deskundige jury bepaalt wie voor de prijzen in aanmerkingen komen en wie een Duurzaam Lintje krijgen. De prijzen van Duurzame Dinsdag dienen ter ondersteuning van de uitwerking van de initiatieven. Dit jaar heeft Duurzame Dinsdag een tweetal nieuwe partners kunnen toevoegen, Lidl en dutch.