De winnaars van de Duurzame Dinsdag prijzen 2020 zijn:

Lidl Voedselprijs

Wakuli is de laatste jaren de markt echt binnen gestormd met een aanpak waar supermarkten veel van kunnen leren. Hun goede voorbeeld levert hen de Lidl Voedselprijs 2020 op. Wakuli wil de koffietransitie versnellen door duurzame lange-termijn relaties aan te gaan tussen boeren en consumenten. De boeren waarmee Wakuli samenwerkt verbouwen hun koffies duurzaam door afvalstromen te herwaarderen en de ecosystemen in stand te houden. Ook in de keten van boon tot kop vermindert Wakuli de milieu-impact. Wakuli ondersteunt coöperaties die gericht zijn op het verbeteren van de sociale en economische situatie van de lokale samenleving met behoud van cruciale traditionele kennis. www.wakuli.com

 

VHG Groenprijs

Groen als wapen tegen eenzaamheid bij ouderen en hulpbehoevenden. Het Platform Zorg in de Tuin maakt het waar. Met hulp van zorginstellingen en groenprofessionals worden tuinen en balkons tot groene oases omgetoverd. Door een gezellig praatje en, als dat kan, ook zelf de handen uit de mouwen te steken voelen mensen zich fijn en gewaardeerd. Het platform Zorg In De Tuin brengt een extra dimentie aan de waarde van groen door vergroening te combineren met het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van kwetsbaren in de samenleving. Zij zijn dit jaar daarom de winnaars van de VHG Groenprijs. www.zorgindetuin.nu

 

ING Circulair Ondernemenprijs

In tegenstelling tot traditionele verf wordt water bij de verfpoeders van RAW Paints pas toegevoegd op het moment van schilderen. Op deze manier wordt er geen water verspild tijdens de productie én het transport. En wordt er geen verf verspild doordat met het poeder alleen de gewenste hoeveelheid gemengd kan worden. Door het ontbreken van vluchtige organische stoffen (VOS), is de verwerking van deze verf bovendien gezonder voor de producent, schilder en consument. En door met de poedervorm te werken zijn er geen pesticides en conserveringsmiddelen nodig voor de houdbaarheid van het product. RAW Paints kan met haar verfpoeders een echte verandering aanbrengen in de huidige verfindustrie. En die positieve bijdrage levert hen dit jaar de ING Circulair ondernemenprijs op. www.rawpaints.com

 

Asito Sociale Innovatieprijs

Dress Case wint dit jaar de Asito Sociale-innovatieprijs. Dress Case laat mensen vanuit verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken naar de rol van kleding bij mensen met een beperking. Binnen zorginstellingen en op individueel niveau. De juiste kleding draagt bij aan het behouden van je eigen regie, gelijkwaardigheid, eigenheid, aandacht en er mogen zijn. Door middel van workshops binnen zorginstellingen en kledingplannen op maat bij individuen wil Dress Case een bewustwordingsproces op gang brengen over de kracht van kleding, zodat kleding kan worden ingezet ten behoeve van het welzijn van mensen met een beperking. Dankzij kleine aanpassingen worden bijzondere resultaten bereikt en duurzaamheid nagestreefd. De Kracht van Kleding-filosofie draagt bij aan duurzame kledingaankopen, een duurzaam gebruik van kleding en een duurzame relatie tussen cliënt, familie en professional. www.dresscase.nl

 

Greenchoice Energieprijs

Op dit moment gaat energie besparen bijna altijd over verwarmen. Maar de mensen achter Dutch Climate Systems bewijzen echte omdenkers te zijn en zetten juist in op milieuvriendelijker koelen. Hun vinding de ICECUBE is een uit afvalplastic opgebouwde airco op basis van indirecte verdampingskoeling, die 80% energie bespaart en water als natuurlijk koelmiddel gebruikt. De ICECUBE levert daarnaast het hele jaar door ventilatielucht en warmteterugwinning. Drie apparaten in één! Het product past helemaal in het huidige tijdsbeeld, waarin ventilatie van ruimtes meer aandacht heeft gekregen door corona en koelen steeds belangrijker wordt door de toenemende digitalisering, de goed geïsoleerde gebouwen en het opwarmen van de aarde’. De ICECUBE is daarom dit jaar de winnaar van de Greenchoice Energieprijs. www.dcs.cool

 

Duurzame Dinsdag prijs

De Duurzame Dinsdag-prijs is een prijs die wordt uitgereikt aan een initiatief wat zich richt op meerdere aspecten van Duurzaamheid. Dit jaar gaat de prijs naar Caring Farmers. Zij streven naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw en nodigen in hun aanpak iedereen (boeren, burgers, wetenschappers en ketenpartijen) uit om mee te doen en mee te denken. Op een vreedzame en verbindende manier werken de Caring Farmers aan vele belangrijke actuele onderwerpen als dierenwelzijn, biodiversiteit, bodemkwaliteit en kringlopen. www.caringfarmers.nl