Lidl Voedselprijs: Goede vis op het bord

Goede vissers, vissen met respect voor de zee. Ze gebruiken grotere mazen, richten zich op gezonde visbestanden en minder gangbare soorten en hebben minder bijvangst. Hun vis is verkrijgbaar bij de vissers zelf, op biologische boerenmarkten en in diverse restaurants.

Initiatiefnemer: Mieke Snoek

Motivatie van de jury

'Duurzame visvangst is een ruim begrip. Met dit initiatief ziet de jury een grote vooruitgang in de wijze waarop er in Nederland gevist wordt. Deze ontwikkeling draagt bij aan een ecologisch en economisch duurzame toekomst. Het gaat in de essentie om een kleine technische aanpassing, maar als je er bij stilstaat is het eigenlijk volstrekt bizar dat hier zo weinig inzicht in is voor consumenten en al helemaal dat dit nog maar amper gebeurt in de visvangst. Daarom moedigt de jury dit initiatief erg toe, en hoopt bekendheid en toepassing hiervan de kwaliteit (en de mate van respect) van de visvangst te erhogen.'

 

GasTerra Energieprijs: Rest NRG

Een techniek om restwarmte te benutten, waarmee het eenvoudig wordt om deze om te zetten in bruikbare elektriciteit.

Initiatiefnemer: Joop de Kock

Motivatie van de jury

'De jury ziet in deze jonge onderneming een grote kans van slagen met hun nieuwe techniek om restwarmte goed te benutten. Mooi aan dit initiatief is dat vooral het hoogste rendement gehaald wordt uit de industrie. Het initiatief van Rest NRG ziet de jury als een voorbeeld voor maatregelen die ondernemer kunnen nemen en ziet daarom kansen om Rest NRG verder te helpen met de ontwikkeling van het concept.'

 

Duurzame Dinsdagprijs: Foodiebag

Nieuw soort ‘doggybag’. De Foodiebag lepelclip wordt een herkenning voor obers in restaurants om aan te geven dat de gasten het overgebleven eten mee naar huis wil nemen.

Initiatiefnemer: Lisanne Addink

Motivatie van de jury

'Lovende woorden voor een jong ontwerpbureau dat de Foodiebag introduceert. Lisanne Addink ontwerpt duurzame producten en het meest opmerkelijke is dat zij daarbij gebruikt maak van restmaterialen. Hiermee is Addink met haar ontwerpbureau ‘Verdraaid Goed’ een toonbeeld van een jonge generatie die zich inzet voor het verduurzamen van Nederland. Daarnaast produceert zij in Nederland en werkt daarin nauw samen met sociale werkplaatsen. People, Planet en Profit geldt zeker voor het initiatief van Addink. De Foodiebag is heel simpel, maar juist dat is de kracht van dit initiatief. Het laat zien dat duurzaamheid helemaal niet complex hoeft te zijn, maar iets logisch en alledaags, wat een enorme impact kan hebben. Voedselverspilling is een heel groot probleem, onder andere hier in Nederland. Het gaat duurzame ontwikkeling tegen. Dit initiatief zou op grote schaal verbetering en verduurzaming kunnen realiseren. Ten slotte is dit een initiatief dat de maatschappelijke norm doet verschuiven naar een duurzamere levensstijl, het wordt weer gewoon en leuk om geen heerlijk bereid voedsel weg te gooien. De naam zegt het al: dit is een bag voor ‘foodies’ (mensen die van goed eten houden) in plaats van voor ‘doggies’.'