Lidl Sustainable food price: Duurzame en biologische gewasbescherming in de fruitteelt

Bij het telen van fruit is er een voortdurende strijd gaande tegen schimmels, virussen en bacteriën. Deze infecties kunnen op een duurzame en biologische manier worden bestreden met UV licht. CleanLight is een alternatieve gewasbescherming methode. Nadeel hiervan is dat de tuinder dit zelf moet doen. In het voorjaar van 2012 is bekeken wat de eisen en wensen zijn van de fruittelers en het fruitbedrijf. Hieruit is een ontwerp gekomen, waarvan een prototype is gebouwd die autonoom de UV gewasbescherming uitvoert. Dit kan leiden tot een nieuw product die alle fruittelers in Nederland een duurzame, biologische, betaalbare en betrouwbaar gewas beschermingsmethode biedt, zodat iedere Nederlander gezond en onbespoten fruit kan eten.

Initiatiefnemer: Jacco Boersen

Motivatie Jury

'De jury ziet enorme kansen in de verdere ontwikkeling van dit initiatief. Het is een unieke, nog niet eerder toegepaste techniek. Op dit moment wordt het prototype getest.'

 

GasTerra Energy Challenge: Het klimaatdebat: de scepticus versus de gelover

We raken maar niet uitgediscussieerd over het klimaat debat. Heeft de mens en de toename in het energieverbruik daadwerkelijk invloed op de opwarming van de aarde? Of worden er bewust modellen en berekeningen gebruikt die niet kloppen? VanuitYES-DC (Young Energy Specialists & Development Cooperation) worden activiteiten georganiseerd die zich richten op actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en energie. In een lagerhuis-achtige zetting, waar mensen zich voor op kunnen geven, worden de twee kampen (klimaat scepticus en klimaat gelover) tegenover elkaar gezet. Beide kampen aangevoerd door een expert. Einddoel is een interessant en leerzame discussie waarbij men vrij is om zelf stelling te nemen.

Initiatiefnemer: Frank Rietdijk

Motivatie van de jury

'De jury ondersteunt het initiatief om jonge mensen te stimuleren inhoudelijke discussies met elkaar te voeren over duurzame energie. Hiermee wordt ook aandacht gevraagd voor de lange termijn visie die noodzakelijk is om kaders te scheppen rondom duurzaamheid.'

 

Rabobank Jongerenprijs: WavEnergy

WavEnergy is electriciteit opwekken uit golven. Dit gebeurt door een luchtkussen met dynamo’s over een schuine plaat te laten rijden. De schuine plaat zorgt ervoor dat de golven hoger worden, waardoor er veel electriciteit wordt opgewekt.

Initiatiefnemers: Bart Fluit Robert de Bruijne Wouter Boot

Motivatie van de jury

'De jury roemt dit initiatief vanwege de creativiteit van deze jonge initiatiefnemer. De potentie die achter dit initiatief zit is zeer groot en kan energie opwekken uit golven.' 

 

Ernst & Yount koffer van de toekomst: 1.000.000 druppels

1.000.000 is een initiatief dat 1.000.000 mensen bewuster maakt van hun rol in duurzaamheid. Dit gebeurt door mensen wekelijks een duurzame tip te sturen die ze zelf kunnen toepassen. Ze laten zien dat hun inspanning geen ‘druppel op de gloeiende plaat is’. Men toont het effect van 1.000.000 mensen die de tip uitvoeren.

Initiatiefnemer: Sander Haas

Motivatie van de jury

'De jury roemt dit initiatief omdat het een simpel concept is, gericht op bewustwording. Het doet een beroep op de sociale samenhang in de maatschappij. Ook jij kan meedoen! Ook jij kan het verschil maken! Dit bedrijf creëert een enorm netwerk van bedrijven die participeren en deze boodschap willen uitdragen.'

 

Syntens Co-creatieprijs: Kromkommer

In de winkel hebben alle groenten de juiste vorm, de juiste kleur. Maar wat gebeurt er met de kromme komkommers, tweebenige wortels en kronkelige courgettes? Die belanden boven op de afvalberg. Wat nou als deze unieke exemplaren een kans kregen om verkocht te worden? Kromkommer brengt die groenten bij u thuis, elk stuk uniek in zijn soort. Daarmee verkleinen we de afvalberg van verspilde groenten, gaan we bewuster om met ons eten en genieten we van lekkere en bijzondere groenten uit de omgeving.

Initiatiefnemer: Jente de Vries

Motivatie van de jury

'De Kromkommer is een eenvoudige oplossing voor de afvalberg van groenten en draagt bij aan de trend van bewustwording rondom voedsel.'

 

Dutch Masterclass sociaal ondernemerschap: SnappCar

Via SnappCar kan je als particulier je auto verhuren aan anderen en op die manier een deel van je autokosten terugverdienen. Als huurder huur je een auto bij jou om de hoek tegen aanzienlijke lage kosten met een breed aanbod. Daarnaast zorgt particulier auto delen ook voor sociale cohesie in je buurt en leidt aantoonbaar tot milieuvoordelen doordat er minder auto’s worden geproduceerd en er minder worden gereden.

Initiatiefnemer: Victor van Tol

Motivatie van de jury

'Vooral de sociale cohesie ziet de jury als een nieuwe inzet van duurzame mobiliteit. Een ondersteuning bij het opschalen van een dergelijk project is essentieel voor het verder ontwikkelen van dit concept.'