VHG Samen groen en doen prijs: Project Stelling 2.0

Bescherming leefomgevingskwaliteit, innovatieve natuurontwikkeling en biomassaoogst. Aanleg van een klimaatgordel in de Metropool Regio Amsterdam bevordert ecologische hoofdstructuur, zuivert lucht, slaat CO2 op, toename van biodiversiteit, stimuleert sociale werkgelegenheid en voorziet in sportieve natuurbeleving en recreatie voor 2,6 miljoen inwoners.

Initiatiefnemer: Ton van Oostwaard - Amstelveen

Motivatie van de jury:

'Het aanleggen van klimaatgordels rond de grote steden is een wenselijke ontwikkeling voor de bescherming van de leefomgevingskwaliteit, zorgt voor innovatie rond natuurontwikkeling en biedt een hoge biomassaoogst. De jury is onder de indruk van de aanpak van Project Stelling 2.0. en waardeert het zoals sociale innovatie, als verbetering van de biodiversiteit en als voorbeeld voor andere grote steden.'

 

Lidl Voedselprijs: Foodlogica

FOODLOGICA is een systeem van duurzame voertuigen die het laatste deel van het lokale voedselsysteem van Amsterdam optimaliseert. Een schone logistieke service met behulp van elektrische trikes die opgeladen worden door middel van zonnepanelen. FOODLOGICA wil lokale producten bezorgen aan lokale consumenten en bedrijven om zo bij te dragen aan een vermindering vervuiling in stadscentra.

Initiatiefnemer: Francesca Miazzo

Motivatie van de jury:

"Volgens de jury ligt met dit initiatief en mooie vooruitgang in het verschiet bij het transport van voedsel en het voorkomen van luchtvervuiling in steden. Het levert in de voedselketen een grote vermindering van de footprint op. Kortom, een prachtig initiatief dat zeer goed is op te schalen naar andere steden."

 

Climate-KIC runner-up prijs: Xiriton-technologie

Breed toepasbaar bouwmateriaal op basis van olifantsgras (miscanthus). Meest ecologische vorm van CO2-reductie door C4-grasssoorten. Gebruik van bindmiddelen met zeer lage CO2-footprint om plantenvezels mineralisch te binden en conserveren door eenvoudige productiemethode. Xiriton weegt maar de helft van beton, is stevig als tuftsteen, vuurbestendig, zeer eenvoudig te bewerken. Dit zijn nieuwe bouwtechnieken voor waterkering, wegenbouw en aardbevingsbestendige gebouwen.

Initiatiefnemer: Frank Bucher - Stiens

Motivatie van de jury:

"De toepasbaarheid van olifantsgras in bouwmaterialen biedt verschillende oplossingen om CO2 reductie te bewerkstelligen. Xiriton heeft een aantal toepassingsgebieden benoemt die deze technologie zouden kunnen oppakken. De jury is onder de indruk van de innovatieve oplossingen die olifantsgras kan bieden; het is een ecologische vorm van CO2 reductie door C4-grassoorten. Het verder onderzoeken en meten op resultaat is wenselijk om deze technologie op te schalen. Een prachtig initiatief dat bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland dankzij innovatieve bouwmaterialen."

 

Cofely jongerenprijs: Cleoptera

De grondstoffen op aarde zijn eindig, en daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Er is onderzoek gedaan naar landelijke reststromen, en het blijkt dat insectenkwekerijen wekelijks een grote hoeveelheid dode kevers als afval hebben. Dode kevers bevatten het polymeer chitine in hun schild, wanneer dat er uit gewonnen wordt kan dit tot een bioplastic worden gemaakt. Dit is mogelijk een vervanging van niet biologisch afbreekbare materialen.

Initiatiefnemer: Aagje Hoekstra - Utrecht

Motivatie van de jury:

"Aagje is een voorbeeld van een jonge, bevlogen student die op zoek is gegaan naar alternatieve grondstoffen. Zij heeft onderzoek gedaan naar reststoffen en heeft bewezen dat daaruit een bioplastic ontwikkeld kan worden. De jury roemt haar vanwege inzet en daadkracht om daarmee haar bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Nederland. De jury oordeelt dat haar vinding ondersteuning verdient bij het ontwikkelen van meer concrete toepassingen."

 

Duurzame Dinsdagprijs: Afval verdringt kolen

Fossiele brandstoffen zijn funest voor het milieu en worden in veel energiecentrales en cementovens nog steeds gestookt. Er is teveel afval. N + P Group heeft een oplossing voor deze problemen en werkt afval op tot Subcoal pellets, cilindervorimige staafjes, die elektriciteitscentrales en cement- en kalkinstallaties als alternatief voor kolen inzetten.

Initiatiefnemer: Lars Jennissen – Nieuw Bergen

Motivatie van de jury:

"De jury ziet dit jaar veel initiatieven van ‘afval naar grondstof’. De reden dat met name dit initiatief door de jury is genomineerd heeft te maken met een technische oplossing die zorgt voor verminderde CO2 uitstoot, maakt dat afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen overbodig worden, verdringt fossiele brandstoffen en het verbranden van Subcoal pellets stoot minder NOx uit dan kolen. Vanuit de jury is men van mening dat een dergelijk initiatief een van de vele oplossingen biedt om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en daarmee bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland."