Eerste Maatschappelijk Debat Duurzame Ontwikkeling

3 oktober 2005

Op dinsdag 29 november is het dan zover. Dan wordt in het Haagse Museon te Den Haag het eerste Maatschappelijk Debat Duurzame Ontwikkeling gehouden. De belangrijkste maatschappelijke spelers wisselen tijdens het debat in het openbaar met elkaar van gedachte over de voortgang van de duurzame ontwikkeling. Naast overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, krijgen ook burgers gelegenheid om hun zegje te doen.

Duurzame ontwikkeling blijkt in de praktijk een begrip met een brede lading. Daarom zal in het eerste debat de nadruk worden gelegd op de drie onderwerpen die ook in de duurzaamheidsverkenning ruime aandacht krijgen: leefomgeving, voedselvoorziening en energievoorziening. Het doorbreken van sociale dilemma’s vormt de rode draad voor het debat op elk van deze onderwerpen. Het gaat daarbij onder meer om de verdeling van verantwoordelijkheden in de samenleving, inclusief de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Maar het gaat ook om verwachtingen die maatschappelijke partners over en weer hebben.

Burgerbijeenkomsten
Het debat is een uitvloeisel van de Nota Duurzame Daadkracht (2003), waarin Minister van Ardenne-van der Hoeve en Staatssecretaris van Geel hun internationale en nationale actieplannen voor duurzame ontwikkeling hebben gepresenteerd. Ter voorbereiding van dat debat hebben voor de zomer vijf burgerbijeenkomsten plaatsgevonden. Telkens gingen zo’n 15 deelnemers met elkaar in gesprek over hun beeld van duurzaamheid, de mate waarin zij in dagelijkse keuzes rekening houden met afwenteling op anderen, elders of later. Aan deze burgers zijn ook een zestal dilemma’s voorgelegd, waarover zij zich hebben uitgelaten. De resultaten van deze burgerbijeenkomsten worden nu meegenomen in de voorbereiding van het debat. Verder dienen de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, de duurzaamheidsverkenning (zie kader) en de inbreng van maatschappelijke partners als input.

Het debat wordt gehouden in het Museon omdat daar eind 2005 de nieuwe permanente tentoonstelling “Jouw wereld, mijn wereld” van start gaat waarin een duurzame wereld centraal staat. En een museum waarin leren centraal staat, past goed bij het thema duurzame ontwikkeling, dat immers een proces van permanente ontwikkeling naar een steeds hoger niveau impliceert.

 

Contact
Geoplan, H.J.L. Gortworst, geoplan@geoplan.nl