Terugblik op Duurzame dinsdag 2015

 

Op dinsdag 1 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met 272 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland. ‘Alle 272 initiatieven uit het koffertje zijn van belang. Het zijn kleine en grotere stappen vooruit, die we samen nemen. En bij elkaar opgeteld zijn ze een nog sterkere invulling van onze klimaatdoelen. Hoe klein ze soms mogen zijn – ze zijn een showcase op weg naar Parijs. Ze laten zien dat duurzaamheid steeds verder doordringt in de samenleving. Het komt overal in ons leven terug - ook in elk beleidsterrein van het Kabinet.’ Dat zei staatssecretaris Wilma Mansveld bij de in ontvangst name van het Duurzame Koffertje op Duurzame Dinsdag.

 

Ook lichtte ze de Kabinetsreactie op de Klimaatzaak van Urgenda toe: ‘Het Kabinet begint snel met de uitvoering van het vonnis. Er lopen een aantal onderzoeken naar de beste manier om dat te doen. Begin volgend jaar nemen we daar een besluit over. Maar het Kabinet gaat ook tegen de uitspraak in beroep, omdat we vraagtekens hebben bij de manier waarop de rechter de beleidsruimte van de overheid interpreteert. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor andere beleidsterreinen. En dat willen we door een hogere rechter nog eens goed laten toetsen.’

 

Rinske van Noortwijk van Greenwish heeft in opdracht van het Ministerie van I & M een analyse gemaakt op de initiatieven die dit jaar in de koffer zitten. Zij constateert dat er veel meer initiatieven rond circulaire economie in zitten, mensen zoeken naar  nieuwe toepassingen van restmateriaal. ‘Biodiversiteit en biobased economy zijn absolute steigers. Er zit veel innovatie in de koffer. We kunnen de innovatie meer benutten als we de verbindingen kunnen leggen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisatie’.

 

Dit jaar hield Bas Eickhout, nummer 1 in de Trouw Duurzame Top 100, de Duurzame Troonrede. ‘Misschien moeten we ook verder kijken? Hoe komt het toch dat het thema duurzaamheid in Nederland zo gepolariseerd is?’’ Hij pleitte ervoor dat duurzaamheid niet als links of rechtse hobby wordt neergezet. ‘Duurzaamheid is voor ons allemaal’. ‘Onze grootste uitdaging is om ook de nationale, Europese en mondiale politici in beweging te krijgen. Ongeacht politieke kleur. Dan gaan al die initiatieven van onderop renderen.’ Eickhout zei: ‘dat we niet mogen accepteren dat de troonrede dit jaar niet gestoeld is op uitgangspunten voor een duurzame economie. Wat hem betreft zou daarom volgend jaar de duurzame troonrede op moeten gaan in die op Prinsjesdag. Want de toekomstige economie zal duurzaam zijn’.

 

Silvia de Ronde Bresser van Kracht in NL hield een pleidooi over de maatschappelijke waarde van duurzame initiatieven. ‘Maatschappelijke initiatieven in Nederland leveren waarden op veel vlakken, die we nog niet zien en nog niet bedienen. De sector van maatschappelijke initiatieven verdient het om volledig op waarde geschat te worden. Alleen door samenwerking met deze sector kunnen de doelen van overheid en bedrijfsleven worden gehaald.’

 

Duurzame Dinsdag kent een aantal prijzen toe, die initiatiefnemers ondersteunen hun ideeën verder te ontwikkelen. Voorzitter van de jury, Maurits Groen, heeft deze uitgereikt aan de volgende personen/organisaties:

 

Duurzame Dinsdagprijs

Afval verdringt kolen (084)  - Lars Jennissen

Fossiele brandstoffen zijn funest voor het milieu en worden in veel energiecentrales en cementovens nog steeds gestookt. Er is teveel afval. N + P Group heeft een oplossing voor deze problemen en  werkt afval op tot Subcoal pellets, cilindervorimige staafjes, die elektriciteitscentrales en cement- en kalkinstallaties als alternatief voor kolen inzetten

 

Cofely jongerenprijs

Coleoptera (268) – Aagje Hoekstra

De grondstoffen op aarde zijn eindig, en daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Er is onderzoek gedaan naar landelijke reststromen, en het blijkt dat insectenkwekerijen wekelijks een grote hoeveelheid dode kevers als afval hebben. Dode kevers bevatten het polymeer chitine in hun schild, wanneer dat er uit gewonnen wordt kan dit tot een bioplastic worden gemaakt. Dit is mogelijk een vervanging van niet biologisch afbreekbare materialen.

 

Lidl Voedselprijs

Foodlogica (199) – Francesca Miazzo

FOODLOGICA is een systeem van duurzame voertuigen die het laatste deel van het lokale voedselsysteem van Amsterdam optimaliseert. Een schone logistieke service met behulp van elektrische trikes die opgeladen worden door middel van zonnepanelen. FOODLOGICA wil lokale producten bezorgen aan lokale consumenten en bedrijven om zo bij te dragen aan een vermindering vervuiling in stadscentra.

 

Climate-KIC runner-up prijs

Xiriton-technologie (145) –Frank Bucher

Breed toepasbaar bouwmateriaal op basis van olifantsgras (miscanthus). Meest ecologische vorm van CO2-reductie door C4-grasssoorten. Gebruik van bindmiddelen met zeer lage CO2-footprint om plantenvezels mineralisch te binden en conserveren door eenvoudige productiemethode. Xiriton weegt maar de helft van beton, is stevig als tuftsteen, vuurbestendig, zeer eenvoudig te bewerken. Dit zijn nieuwe bouwtechnieken voor waterkering, wegenbouw en aardbevingsbestendige gebouwen.

 

VHG Samen groen en doen prijs

Project Stelling 2.0 (146) – Ton van Oostwaard

Bescherming leefomgevingskwaliteit, innovatieve natuurontwikkeling en biomassaoogst. Aanleg van een klimaatgordel in de Metropool Regio Amsterdam bevordert ecologische hoofdstructuur, zuivert lucht, slaat CO2 op, toename van biodiversiteit, stimuleert sociale werkgelegenheid en voorziet in sportieve natuurbeleving en recreatie voor 2,6 miljoen inwoners.

 

Sinds 2008 kent de organisatie van Duurzame Dinsdag een onderscheiding toe aan personen die zich bijzonder inzetten voor de verduurzaming van Nederland. Dit jaar onderscheidt de jury een drietal personen. Duurzame Lintjes zijn door juryvoorzitter Maurits Groen uitgereikt aan:

 

De heer Paul Polman

Paul Polman studeerde in 1977 af in de bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde daarna een MBA aan de University of Cincinnatti. Hij begon zijn carrière bij Procter & Gamble, laatstelijk als 'Group President Europe'. In 2006 maakte hij de overstap naar het Zwitserse Nestlé, waar hij Chief Financial Officer en 'Head of the Americas' werd. Polman bezit enkele eredoctoraten. Zo onderscheidde de Rijksuniversiteit Groningen hem in 2014 wegens zijn ‘uitzonderlijke drive om ondernemerschap en duurzame ontwikkeling succesvol te combineren’.

 

De heer Roger Cox

Mr. Roger H. J. Cox is advocaat en partner/bestuurder bij Paulussen Advocaten te Maastricht.

Hij is als strategisch adviseur betrokken bij duurzame ontwikkeling en bij transitieprocessen op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij is lid van de Business Advisory Council van het Amerikaanse Cradle to Cradle Product Innovation Institute, het Platform van Stichting Urgenda, de Raad van Advies van de bedrijvenvereniging De Groene Zaak en van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling.

Roger Cox is tevens oprichter van de stichting Planet Prosperity Foundation, waarmee hij in 2007 de klimaatfilm An Inconvenient Truth een maandlang gratis in 20 bioscopen vertoonde en waarmee hij ook het duurzaamheidsconcept Cradle to Cradle in Nederland hielp introduceren

 

Mevrouw Bernice Notenboom is een Nederlands klimaatjournaliste, beroepsavonturierster en klimaatactiviste. Ze is met name bekend geworden door de televisieserie Klimaatjagers, die is uitgezonden door de VPRO en door Canvas. Ze schreef lange tijd voor National Geographic. In 2007 was ze de eerste Nederlandse vrouw die op ski's de Zuidpool bereikte, een tocht van 1.000 kilometer.

In 2010 schreef ze het boek Tegenpolen over haar expedities naar Siberië, Groenland, de Zuidpool en de Noordpool. In 2009 beklom zij met succes de Mount Everest beklommen en was daarmee de tweede Nederlandse vrouw die de top bereikte.

In 2011 maakte ze in Mali samen met weervrouw Margot Ribberink de film Desert Alert over de maatschappelijke gevolgen van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Daarbij voer zij ook met een kajak een paar honderd kilometer over de Niger van de Malinese hoofdstad Bamako naar Timboektoe.

In april 2014 maakte ze een tocht van tientallen dagen van de Noordpool naar Canada (82-ste breedtegraad). Bijna aan het eind moest ze haar tocht afbreken wegens het onbetrouwbaar geworden ijs. Bernice maakt zich bijzondere grote zorgen over (de gevolgen van) het snelle smelten van het ijs in de poolgebieden.