Duurzame Dinsdag, 7 september 2010, de dag dat de samenleving met antwoorden komt!

Jaarlijks vindt twee weken voor Prinsjesdag, de eerste dinsdag van september, op het Binnenhof Duurzame Dinsdag plaats. Dit jaar, op 7 september 2010, alweer de 12e editie. Op deze dag wordt het Duurzame Koffertje met de antwoorden van de samenleving in de vorm van honderden initiatieven op het gebied van duurzaamheid aangeboden aan een vertegenwoordiger van het kabinet. Vanaf n kan iedereen weer initiatieven indienen via www.duurzamedinsdag.nl.

De landelijke bijeenkomst van Duurzame Dinsdag vindt plaats op 7 september op het Binnenhof in Den Haag. Op Duurzame Dinsdag worden de honderden duurzame initiatieven van burgers, bedrijven, verenigingen, stichtingen of overheden aangeboden in het Duurzame Koffertje aan een vertegenwoordiger van het kabinet. Van alle initiatieven wordt een analyse gemaakt die de initiatieven zal vergezellen in het Duurzame Koffertje. Op basis hiervan ontvangt de politiek een krachtige boodschap over hoe tot een duurzamere samenleving te komen. Daarmee is Duurzame Dinsdag d dag dat de samenleving met antwoorden komt! Bovendien dingt u met uw initiatief mee naar de landelijke prijzen.

Namens de partnerorganisaties van Duurzame Dinsdag roept Michaela Hogenboom, Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties, iedereen op tot het indienen van initiatieven:
Om een duurzame transitie door te maken als land, zijn initiatieven vanuit de maatschappij van ongekende waarde. De overheid kan positieve randvoorwaarden scheppen, maar de mooie taak om een duurzame maatschappij echt vorm te geven ligt bij de burgers zelf. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse ambitie om de broeikasgassen uitstoot vr 2020 met 30% te verminderen, het ministerie van VROM komt hier niet alleen uit. Gelukkig hoeven ze het ook niet alleen te doen, en jij ook niet. Dit is een mooie uitdaging om samen aan te werken en elkaar te versterken. Ook jongeren, met hun creatieve en innovatieve vermogens en hun eigenzinnige Out of the Box denken, zijn een onmisbare spil hierin. Stuur je duurzame en innovatieve initiatieven in voor Duurzame Dinsdag 2010 en laat je ideen weerklank krijgen bij de overheid.

Voor het indienen van uw initiatief of meer informatie, sfeerimpressies en sprekende voorbeelden uit voorgaande jaren kunt u terecht op www.duurzamedinsdag.nl  

 

 

 

U kunt dit persbericht eventueel hier downloaden.