Nulwoning.nl

Bouw ecologische nulwoning met daaromheen;
Nulwoning kenniskring van bedrijven, gemeenten, keniisinstellingen ruim 200 in totaal die 2 maandelijks bij elkaar komen en kennis uitwisselen.
Expertise Centrum Energieneutraal Bouwen, een samenwerking van nulwoning.nl ACT en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Opstarten van nieuwe ontwikkelingen denk aan kozijnen, energie managers, innovatieve energieopslag enz.
Projecten opstarten denk aan energieneutrale gebouwen bij woningcoorperaties gemeenten (12 definitief, 150 in planning)

 

 

 

Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan

Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan is een project voor de kinderen uit de verschillende groepen van het basisonderwijs. Ze leren via een mix van leuke, goed te begrijpen spellen zoals het afvalspel, een waterpuzzel, het energiekwartetspel of een waarden en normen kwartetspel hoe we in Nederland omgaan met ons afval, energie, water en aan welke waarden en normen we in Nederland gehecht zijn. De spellen zijn geen complete lespakketen maar kunnen door de kinderen zelf worden gespeeld, zowel op school als thuis. Al spelende leren kinderen al op heel vroege leeftijd over duurzaam consumeren en hoe we in ons land op een duurzame wijze met respect voor mens en natuur graag willen leven.

 

 

 

Ecudorp Alminde

Ten oosten van Almere, in het bosrijke gebied bij Almere Hout, ligt een dorp in wording. Het is een laboratorium, een experiment, een vreugdevolle uitbarsting van creatieve energie. Ecudorp Alminde wordt gerealiseerd door een groep enthousiaste (levens-) kunstenaars en pioniersgeesten met oog voor ecologische architectuur, duurzaamheid, innovatie, spiritualiteit, kunst, cultuur, individualiteit, sociale vernieuwing en gemeenschapszin.

In september 2009 wordt begonnen met het bouwrijp maken van de grond en begin 2010 gaat de eerste spade de grond in. Op het terrein is plaats voor 60 woon - werkplekken. Deels sociale huur en koop casco's, deels erfpacht kavels voor zelfbouw.

We zoeken nog medepioniers. Mensen die net als wij willen meedenken, scheppen en werken aan een dorp in wording.

Tevens zoeken wij contact met aanverwante organisaties voor innovatieve projecten binnen het kader van het Ecudorp.

Centraal op het terrein komt een gemeenschapscentrum, ontwikkeld door en voor innovators, kunstenaars en maatschappelijke vernieuwers. Om het draagvlak hiervoor te versterken zijn wij op zoek naar partners, sponsors en andere vormen van support

 

 

 

Klimaatlabelsysteem Bindmiddelen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het klimaatprobleem en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Er zijn diverse systemen ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het energielabel is een van de systemen die in verschillende sectoren al succesvol functioneert. Het Klimaatlabelsysteem Bindmiddelen is een variatie op de al bestaande energielabelsystemen. Dit systeem zou een belangrijke toevoeging kunnen zijn op de huidige systemen.

Momenteel is cement het belangrijkste bindmiddel in de bouwsector. De CO2 productie van 1 ton portlandcement varieert grofweg tussen de 700 en de 1100 kg. Hiervoor zijn voornamelijk twee processen verantwoordelijk: het stoken van de cementoven bij 1450°C (40%) en het calcinisatie-proces (60%) waarbij door een chemische reactie CO2 vrij komt.

Dit heeft tot gevolg dat de totale cementindustrie wereldwijd verantwoordelijk is voor zo’n 5 a 6 procent van de totale CO2 emissies. In context: dit is ongeveer net zoveel als de totale mondiale uitstoot van de luchtvaart (2%) en de scheepvaartsector (3.5%) gecombineerd. Het lijkt dus van belang om een dergelijk systeem in deze sector in te voeren.

In de bijgevoegde bijlage is een meer uitgebreide beschrijving van het plan gegeven.

 

 

 

Synergie in de noordkop van Noord-Holland

Er zijn volgens mij nog vele mogelijkheden om te komen tot duurzame samenwerkingsverbanden met grote synergievoordelen voor een ieder. Ik heb het volgende idee. Benut de afvalwaterstromen van AgriportA7 en evt. mest voor het voeren van algen (ipv. persleiding voor afvoer van water). Deze algen kunnen gedroogd worden in de ruwvoerdrogerij van den Hartog en zijn ze een zeer goede voedingsmengstof voor diervoeders en kasgroenten. Ook zijn algen voeding voor een viskwekerij (deze wordt eerdaags op Agriport gevestigd). Of zijn te gebruiken als biodiesel en kunnen dan de kassen verwarmen. De CO2 welke vrijkomt bij het drogen kan in de kassen worden benut om paprika's en tomaten sneller van te laten groeien.

 

 

 

Snelheids begrensing voor auto's instellen

Hele snelle sport auto's worden vaak begrensd op 250 Km per uur. Vrachtauto's worden ook begrensd.
Het duurzame rijden is in. Er worden volop (lease) auto's in het lagere bijtelling categorie gekozen.
De motor-chip van de auto's dienen ook ingesteld te worden om een maxium sneheid van 150km per uur.

Laat lease-maatschappijen dit instellen en een voordeliger lease-tarief geven. Zelfde voor verzekeringsmaatschappijen.

Stel het als eerste ook in voor overheids-auto's.

 

 

 

Nieuwe woonhuizen verplicht voorzien van voorzieningen voor zonne-energie

Ik woon sinds een jaar in een nieuwbouwhuis.
Het is geen goedkoop huis, maar er zit geen enkele vorm van zonne-energie op. Het huis kon worden gebouwd met tal van opties.
Wanneer de gemeente al verplicht om nieuwbouwhuizen te voorzien van de leidingen naar het dak voor zonne-energie, kan dit later veel gemakkelijker worden aangebracht. Het gaat om stroomleidingen en warmwaterleidingen. Vanuit de bouw gaat dit om minimale kosten.

 

 

 

Water packaging en tree planting

Funding required:
The total funding required for this project is Euro 25,000 (Euro 1,000 per nursery).
If the total funding is more than your budget, partial funding would be very much
appreciated.
Breakdown of costs per tree nursery: Euro 50
Construction of nursery/shelter Euro 350
Seeds, plastic tubes, manure, etc. Euro 150
Equipment Euro 50
Awareness materials Euro 250
Training and awareness activities Euro 150
Monitoring and supervision Euro 100
Total: 1,000 Euro
Total for 25 tree nurseries: Euro25,000
In addition, the following other contributions will be made:
Land will be provided by the local community.
All nursery club members are unpaid, although they will gain some extra income from the sale of fruit
trees by the nursery. This approach ensures that they are fully committed to the success of the
project.
Progress reporting

 

 

 

Trees for Grannies

Het initiatief heeft als doelstelling de groenvoorziening rondom zorglocaties zichtbaar en bespreekbaar te maken. Hierdoor wordt het voor locale partijen makkelijker om verbeteringen door te voeren. Als belangrijkste argument wordt de verkoelende werking van groen gebruikt, maar ook thema's zoals CO2, fijnstof en biodiversiteit zijn nauw verbonden met de groenvoorziening in een stedelijke omgeving.

 

 

 

Reinier Kleinloog

voor een beter en volgens mij dubbel rendement zou je de windmolens moeten beplakken met zonnecellen. of de zuilen maken van zonnecellen.

is er geen zon heb je meestal wind en bij mooi weer is er geen wind maar heb je wel de zon.

 

 

 

Zomertijd afschaffen

Stop met het jaarlijkse terugzetten en vooruitzetten van de tijd.
Bedenk dat het voorheen ook nooit een sukses was en veel mensen jaarlijks een periode in de war raken door met de tijd te spelen. Een natuurlijk verloop zoals het hoort is veel beter voor mens en natuur. De zogenaamde voordelen zijn in feite allang achterhaald. Alle drukte er twee keer jaar om heen allemaal onnodig. Laat de natuur op z'n beloop.
Het is dus een simpel duurzaam idee dat m.i. voor veel mensen een duurzame verbetering zal opleveren. Ik ken mensen die er weken door van slag raken en waarvoor is dat nodig. Dus afschaffen die zomertijd

 

 

 

Groene Buren Net

Groene Buren Net is er voor klimaatbescherming door een duurzame leefstijl.
We faciliteren een netwerk van buurtgenoten; om elkaar via de website, maar ook in levende lijve te kunnen ontmoeten; als bron van praktische informatie en aanmoediging, bij je eigen groene acties, in je huishouden, organisatie of bedrijf. ‘Groene Buren delen eigen ervaringen. Deze informatie helpt om in de soms verwarrende overvloed aan informatie toch de weg te vinden.

Buren beheren hun eigen pagina’s, net als de jongeren van de Groene Buren Junior Club, en geven zo hun eigen visie op een duurzame leefstijl.

Met een stratenkaart (geografisch informatie systeem) vind je snel een groene buur die ervaring wil delen over juist die duurzame maatregelen die je zoekt.

De informatie wordt ook geanalyseerd en gebruikt voor pleitbezorging bij bestuur en bedrijfsleven, maar ook om zelf van te leren en terug te koppelen naar de Groene Buren.

Voor al die mensen die best duurzamer, klimaatvriendelijker (geef het maar een naam!) willen leven, en net dàt éne praktische zetje nodig hebben voor de eerste, of een volgende stap....

Groene Buren Net is een initiatief -in opbouw- van de stichting Mijn CO2 Spoor, die werkt aan vermindering van CO2 uitstoot door huishoudens.

 

 

 

Groenatelier

Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van openbaar groen in hun wijk? Op welke manier kunnen hun uiteenlopende wensen verenigd worden in een plan voor (her)inrichting van uw park, speelplaats of groenstrook? FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, heeft een methodiek ontwikkeld om bewoners verantwoordelijkheid te geven voor de inrichting, de uitvoering en het beheer van openbaar groen: het groenatelier. Groen bevordert de gezondheid en veiligheid nog meer dan we al dachten, blijkt uit recent
wetenschappelijk onderzoek. ‘Er zou meer aandacht moeten komen voor groen in de leefomgeving bij het inrichten van wijken en steden’, stelt dr. Jolanda Maas. Groen is vaak
een sluitpost op de begroting, terwijl het onmiskenbaar bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en aan contact tussen de wijkbewoners. Openbaar groen moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners.
Sleutel tot een succesvolle inrichting van het openbaar groen ligt in de actieve inzet en betrokkenheid van wijkbewoners. Door bewoners verantwoordelijkheid te geven bijinrichting, uitvoering en beheer ontstaat een groene omgeving die voldoet aan de wensen en behoeften van de wijkbewoners.

Een groenatelier daagt bewoners uit met eigen ideeen voor de inrichting van het openbaar groen te komen. Bewoners inventariseren in elf bijeenkomsten gezamenlijke problemen, wensen en visies over hun leefomgeving. Vervolgens werken ze de opgedane inzichten uit tot bruikbare voorstellen en met behulp van professionals tot een concreet ontwerp voor gemeenten, woningbouwcorporaties of aanverwante organisaties. Bij de
uitvoering van (onderdelen van) het ontwerp kunnen de bewoners betrokken blijven, evenals bij (een plan voor) het onderhoud. Bij de uitvoering van de groenateliers werkt FORUM zoveel mogelijk samen met lokale partners.

De bewoners worden tijdens de groenatelierbijeenkomsten aangesproken op hun eigen belangen bij de inrichting van het openbaar groen. De belangrijkste interessegebieden hierbij zijn natuur, recreatie en sport. Deze benadering is primair gericht op de overeenkomsten tussen wijkbewoners. Hiermee overstijgt een groenatelier de tegenstellingen autochtoon-allochtoon, jong-oud, gezinnen-alleenstaanden en hoog en laag opgeleid. De tuinierende Turk gaat in gesprek met een onvervalste vogelliefhebber; de jonge ouder met de oudere wandelaar; de voetballende jongere met de trimmende tweeverdiener.

Een belangrijk element bij de gesprekken, workshops en uitstapjes is de eigen beleving van groen. Waar mogelijk worden milieu- en duurzaamheidkwesties aan de besproken
onderwerpen gekoppeld. Zaken als tuininrichting, auto-fietsgebruik, snelheidsbeperking,prullenbakken, glascontainers en lichaamsbeweging bepaalt mensen bij hun eigen leefstijl. De directe leefomgeving vormt hiermee een belangrijk aanknopingspunt om te komen tot een
grotere betrokkenheid bij de natuur en het milieu. Zo komt het openbaar groen ook de persoonlijke gezondheid ten goede.

Voor meer informatie over groenateliers kunt u terecht bij Elleke Steenbergen
FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Drs. E.S.M. (Elleke) Steebergen
Beleidsmedewerker Afdeling Leefomgeving/
projectleider groenateliers
Kanaalweg 86
Postbus 201
3500 AE Utrecht
T: 030 297 4376
E: e.steenbergen@forum.nl

 

 

 

Envirodeck duurzame hout-kunststof-composiet oplossingen

Fiberplast is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van duurzame oplossingen in hout-kunststof-composiet die voorheen in traditioneel hout werden uitgevoerd.

Enkele recente ontwikkelingen in aanvulling op het standaard productenpakket van terrasplanken en steigerdelen zijn:

1. gevelbekleding in tapse en vlakke uitvoering
2. waterdichte buitenvloeroplossing voor oa. balkonrenovaties
3. super antislip dekplank, een HKC plank voorzien van oplosmiddelvrije 2-k epoxy waarin een vlamgedroogde amarilkorrel wordt ingestrooid

 

 

 

Stichting Max. Milieubende

Max. Milieubende is een inspirerende theaterworkshop die met veel succes op 80 basisscholen in Rotterdam is uitgevoerd. Momenteel loopt een serie op zes basisscholen in Amsterdam.
Kinderen worden op creatieve en originele manier uitgedaagd plannen te bedenken en uit te voeren, om zo de klimaat- en milieuproblematiek te lijf te gaan.
Max. biedt kinderen de mogelijkheid een milieuheld te worden. Na aanleiding van de de theaterworkshop schrijven de klassen hun ideeën op in een groot actieboek. Vervolgens beoordeelt een deskundige jury de ideeën van de kinderen. De klassen met de meest aansprekende ideeën krijgen de kans om hun idee samen met een bedrijf verder uit te werken en te realiseren. Tijdens een feestelijk slotevenement worden de resultaten daarvan samen met de bedrijven gepresenteerd.

 

 

 

ACT Global

ACT Global(A Convenient Truth) formuleert een antwoord op de zwarte boodschap van Al Gore, the inconvenient truth.

Slogan: talk less, act more!

ACT is about finding and applying solutions for a more sustainable world. ACT brings together parties to share their knowlegde, creativity and passion.

 

 

 

EcoDriving

EcoDriving Nederland is onderdeel van een grootschalig Europees project, dat momenteel op volle toeren draait in 5 landen. In Nederland gaat EcoDriving van start in de zomer van 2009. EcoDriving staat voor het rijden op een manier die aangepast is aan de moderne motortechnologie. Via dit project leren we automobilisten rijden volgens een ecologische, economische en sociale rijstijl: Op weg naar een klimaat neutraal rijgedrag! In de komende jaren zullen een groot aantal mensen niet alleen kennis leren maken met EcoDriving, maar het ook daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen, middels workshops, rijstijltrainingen en een uniek, digitaal feedbacksysteem.

 

 

 

TerraXL (<25)

TerraXL is een 100% natuurlijke plantenvoeding, geproduceerd door speciale wormen, in hersluitbare verpakking! Hierdoor is de voeding direct beschikbaar voor de plant! TerraXL is uitermate geschikt bij het aanplanten en verplanten van alle planten binnen en buiten, door de hoge natuurlijke voedingswaarde. Uw planten worden mooier en gaan langer mee. Zo geniet u meer van uw planten! TerraXL geeft wat planten verdienen! Meer informatie staat op www.TerraXL.nl
TerraXL is een merk van Vatricom. Vatricom is een productie en verpakkingsbedrijf van hoogwaardige natuurlijke producten. Vatricom is een jong en innovatief duurzaam bedrijf te Halsteren. Zo kan de consument met TerraXL op verantwoorde wijze geheel milieuvriendelijk tuinieren en kent het gehele productieproces van Vatricom geen enkel afvalproduct. De productieruimte wordt CO2 neutraal verwarmd met een biomassaverwarmingsketel gestookt op snoeiafval en er zijn plannen om stroom op te wekken via kleinschalige windenergie. Dit alles maakt Vatricom met recht tot een duurzame onderneming! Naast de productie van TerraXL en wormen, verpakt Vatricom diverse natuurlijke producten. Zo verpakken en leveren wij door heel Nederland, energiepellets voor biomassaverwarmingsketels, houtchips voor tuin- en wandelpaden en kattenbakvulling. Daarnaast brengt Vatricom de tuinconcepten Onkruidpreventie en Tuingrond-verbeteren op de markt. Meer informatie staat op www.Vatricom.nl

 

 

 

Art d'Eko Events: Artistieke en EKOlogische evenementen

Opzetten van EKOlogische (bedrijfs)uitjes waarbij onze gasten op een leuke en ontspannen manier in contact komen met duurzame initiatieven. Hierbij bezoeken we projecten die de kenmerkend zijn voor de streek en die oude tradities in ere houden. Dit als een soort culturele 'genenbank' zodat deze tradities voor het nageslacht bewaard blijven. Denk hierbij aan een ambachtelijke palingrokerij of touwslagerij of historische druiven kas en vervoer per streekgebonden schip. Het doel is plezier en oude tijden laten herleven in een nieuw jasje.

 

 

 

kleine windmolens in de gebouwde omgeving vergunningvrij

Windmolens met een diameter tot 2m zijn momenteel bouwvergunningsplichtig en hebben advies nodig van de welstandscommissie. Voor plaatsing van een windmolen op boot of caravan bestaat deze verplichting niet.
Hierdoor hebben gemeenten mogelijkheid tot willekeur, wat een drempel vormt voor het toepassen van kleinschalige windenergie boven land. Voor het plaatsen van een schotelantenne van 2 m diameter is geen enkele belemmering; een draaiende windmolen is echter ook gewoon een ronde schijf, net als een schotelantenne.
Ik zou graag zien dat VROM de regelgeving voor windmolens tot 2m diameter aanpast, zodanig dat het plaatsen van een windmolen wordt vrijgesteld van een bouwvergunningen en advies van de welstandscommissie. Wind boven land past in het overheidsbeleid voor meer duurzame energieopwekking, maar realisatie hiervan blijft momenteel achter. Dit project zou een impuls kunnen geven aan energieopwekking dmv windenergie boven land. Differentiatie in de subsidieregeling voor het opwekken van windenergie boven land zou toepassing verder stimuleren.

 

 

 

Stichting K-ETEN

K-ETEN wil bijdragen aan het genereren van duurzame mensen. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan richting een (noodzakelijke) verandering in bewustzijn en in de omgang met het mens(-elijk wel-)zijn. Het besef dat de mens niet los staat van de natuur kan gevoed worden door aandacht en zorg voor voeding. Maaltijden op basis van verse, biologische, lokale gewassen onderhouden het contact met de (eigen) natuur en zijn een ervaringsrijke bron van informatie over milieu, lichamelijke en geestelijke gezondheid, cultuur en universele wetmatigheden. Door deze kennis en beleving te integreren in het dagelijks leven kan een tegenwicht worden geboden aan de opdringerige impulsen vanuit de levensmiddelenindustrie, waardoor mensen gefundeerde keuzes kunnen maken.

K-ETEN wil aansluiten bij bestaande initiatieven, voorgaande projecten evalueren, knelpunten analyseren, ontwikkelingen faciliteren, activiteiten coördineren, logistieke vraagstukken oplossen, een netwerk van deskundigen en benodigde bedrijven mobiliseren, financiële stromen aanboren/ontsluiten, informatie verstrekken, ondersteunend maatwerk leveren aan scholen, verse en biologische/duurzame voeding promoten, lesmateriaal ontwikkelen en/ of implementeren, bekwaam personeel genereren/opschalen, de relatie met maatschappelijke terreinen (milieu, gezondheid, cultuur) benadrukken. Omdat het werkveld breed is en maatwerk aan scholen een voorwaarde lijkt, hebben wij deskundige ondersteuning nodig bij alle ontwikkelingsfases van K-ETEN.

 

 

 

Centrum voor Energie en Gezondheid

Centrum voor Energie en Gezondheid

Het Centrum voor Energie en Gezondheid (CEG) voorziet in de behoefte van burgers om hun huishouden op eenvoudiger wijze te verduurzamen. Nu moeten burgers veel moeite doen om hierover informatie te vergaren. Er is behoefte aan persoonlijk en compleet advies. Bij het CEG kan men hiervoor met alle vragen terecht en worden complete en kant-en-klare producten aangeboden en gedemonstreerd.

Gezond doen voor de omgeving begint met zelf gezond zijn. Daarom biedt het centrum ook informatie en begeleiding bij gezondheid, zelfontwikkeling en ondernemerschap.

In het centrum zullen o.a. worden gevestigd:

* Een winkel met duurzame producten zoals energiebesparende lampen, stroomstoppers, zonnepanelen, natuurlijke producten, verantwoord hout, literatuur, inclusief de benodigde advisering, installatie en service.
* Een horecaruimte met biologische voeding en drankjes (non alcoholisch).
* Een ruimte voor opleidingen/trainingen/workshops.
* Kantoorruimten voor toeleveranciers en adviseurs op het gebied van energie en gezondheid.
* Een aan de winkel gekoppelde webshop waarbij artikelen digitaal te bestellen zijn.
* Een eetbare tuin en een terras voor het horecagedeelte.
* Het gehele pand zal voorzien worden van duurzame, energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboiler, waterzuivering e.d. en dient daarmee tot tastbaar voorbeeld voor nieuw te bouwen (kantoor)panden.

 

 

 

Ekosofia

Ekosofia is wat mij betreft het groene poldermodel van de 21e eeuw! Het is een concept waarmee kleinschalige natuurlijke leefgemeenschappen, eco-dorpen en duurzame (satelliet)steden kunnen worden ontwikkeld.

Het concept bestaat uit een grit voor organische planologie en een vernieuwend organisatiemodel, die samen wel eens zouden kunnen zorgen voor een mondiale voetafdruk van minder dan 1 hectare per inwoner!

 

 

 

Vrouwen Samen in Prachtige wijken

Vrouwen samen in Prachtige wijken is een 3-jarig project, dat de ambitie heeft in uiteindelijk in 7 grote wijken in den Haag in totaal:
-35 bijeenkomsten te beleggen rond milieu- en duurzaamheidsthema’s in de wijk
- 560 vrouwen te doen deelnemen en kennis verwerven over deze duurzaamheidsthema’s
- per wijk een vrouwenwerkgroep doet ontstaan van ongeveer 10 deelneemsters en ieder 2 milieucoaches die zijn opgeleid tot voorlichter duurzaamheid in de wijk.

 

 

 

www.windvogel.nl

Nederland duurzaam maken, door heel concreet samen windmolens te plaatsen.

 

 

 

Stichting Aarden (i.o.) maakt natuurlessen gemakkelijk

Ervaring in vrijwilligerswerk heeft geleerd dat natuurlessen gewaardeerd worden, maar dat ze kant en klaar moeten zijn. En het liefst ook nog naar de klaslokalen moet worden gebracht.
In navolging van NME Amstelveen wil de St. Aarden leskisten naar scholen toe brengen, het liefst uit de hele provincie door de hele provincie. Verder ontwikkelen we zelf leskisten die door het jaar heen op school kunnen staan, en dan door St. Aarden worden aangevuld.

 

 

 

energiemuseum

• Het energiemuseum is een museum dat permanent exposities zal verzorgen m.b.t. verschillende thema’s over duurzame energie: windenergie; zonne-energie; blue energy (stroom uit zoet-zout water); getijden-energie; golfslag-energie. Het energie-museum is een onderzoeks- en kennisinstituut, dat samenwerkt met technische universiteiten en bedrijfsleven. Duurzame energie, kennis en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor onze toekomstige economie. De presentatie van kennis over duurzame energie en innovaties zal daarin centraal staan. Het energiemuseum als instituut en als gebouw met tentoonstellingen staat in Scheveningen op de goede plek, omdat er veel toeristen uit binnen- en buitenland komen. Wij stellen voor om het energiemuseum te vestigen op de Pier en het energiemuseum als deel van de Pier te realiseren, misschien als een nieuw drijvend eiland.
• Duurzame energie is een noodzaak, omdat het de aarde niet belast en bovendien onuitputtelijk is. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft duurzame energie, ontwikkelingen waar de burger doorgaans pas van op de hoogte is, zodra er commerciële producten op de markt worden aangeboden. De burger loopt wat betreft ontwikkelingen in energieland vaak achter de feiten aan, terwijl die nieuwe ontwikkelingen van duurzame energie van groot belang zijn. In een democratie is het van belang dat de burger op de hoogte is van belangrijke nieuwe ontwikkelingen, dat ze op juiste manier kan participeren. Verspreiding van alle relevante kennis over duurzame energie is daarbij een voorwaarde. Een landelijk kennisinstituut energiemuseum zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
• Het energiemuseum zou prima gevestigd kunnen worden op een bestaand eiland van de Pier (oosteiland en westeiland) of op een nieuw te bouwen eiland tussen de bestaande eilanden. Zo’n energiecentrum op zee met wind, veel zon en golfslag, is ideaal voor een onderzoeks-centrum betreffende duurzame energie. Bezoekers kunnen in het museum kennis nemen van informatie en bovendien buiten een kijkje nemen hoe het er in de praktijk uitziet. Ten behoeve van exposities in de zomer kan de gehele zuidzijde van de looproute op het bovendek van de pier gebruikt worden om zonnepanelen en windturbines te exposeren, dat alles in combinatie met bijv. een muziek-festival. Energiemuseum te Scheveningen is een extra toeristische trekpleister en bovendien een belangrijk expertisecentrum wat betreft duurzame energie.
• Het energiemuseum zal een meerwaarde hebben voor de stad Den Haag. Er is ruimte voor nationale en internationale congressen. Het is een platform voor duurzame energie, waar onderwijs, bedrijven (leveranciers van zonnepanelen en windturbines) elkaar kunnen vinden. Technische universiteiten, politici, vertegenwoordigers van de duurzame energie-industrie ontmoeten elkaar hier jaarlijks om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Er zijn genoeg grote zalen voor het houden van een congres. Geen mooiere locatie dan de Pier te Scheveningen.

 

 

 

Project Eco-Tas

• Een burgerinitiatief met als doel het reduceren van de hoeveelheid plastic tassen en afval in Nederland en daarmee het bereiken van een significant milieu-effect.

• Een test van het concept moet uitwijzen of het oprichten van stichting Eco-Tas zinvol is.

• Eco-tas is een leuk uitziende, duurzame tas van polyester die maandenlang meegaat en op plekken verkrijgbaar is waar veel mensen samenkomen (supermarkten, treinstations, centrale bibliotheken).

• Bij voorzichtige inschatting van een 10% vermindering van de verkoop van plastic tassen in Nederland door de invoering van Eco-Tas wordt de CO2 emissie met ongeveer 85% gereduceerd. Bij een inschatting van slechts 5% is dit nog altijd 72%

• Milieuschade door productie van de tassen wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd.

• Verkoop via vending-automaten, zodat minimale inspanning wordt gevraagd van supermarkten, winkelcentra e.d. tegenover maximale zichtbaarheid.

• Naar verwachting zal het initiatief een positieve bijdrage leveren aan het milieubewustzijn van burger en consument

• Verkoopautomaten worden gesponsord door organisaties die een groen imago willen uitdragen. Een perfecte p.r. mogelijkheid.

• Opbrengsten gaan naar geselecteerde milieu-organisaties die er verdere milieudoeleinden mee nastreven.

 

 

 

Sterfhuisconstructie voor AVI's

Er is op dit moment te veel verbrandingscapaciteit. Die is bovendien veelal in handen van (lokale) overheden. Deze ondernemende overheden hebben geen belang bij preventie en recycling (ladder van lansink). Want het geld is geinvesteerd in verbranden.

Het voorstel is het eigendom van de AVI's over te dragen aan een landelijk bedrijf. De gemeenten gaan dan per ton afval betalen en worden zo weer gestimuleerd op aan preventie en hergebruik te doen.

Het binnenkomend geld wordt gebruikt om installaties versnel af te schrijven en indien mogelijk te sluiten.

 

 

 

gratis zonmobiliteit

Gratis zonmobiliteit
PV (photovoltaische) electriciteitscentrales met een effectief oppervlak van ca 1000 – 3000 m2 kunnen gerealiseerd worden op bestaande daken van schuren en stallen en overkappingen van parkeerterreinen bij bedrijven en supermarkten. De opgewekte stroom kan direct of via het net benut worden voor het opladen van de accu’s in (Plug in Electric Vehicle) PEV’s. Voor de financiering van systemen bij particulieren en bedrijven is de bestaande werkgeversbijdrage woon/werkverkeer toereikend. De besparing op benzinekosten kan door PEV gebruikers via hun werkgevers worden geinvesteerd in PV centrales. In ruil voor hun bijdrage aan de investeringskosten ontvangen zij een soort chip-knip die naar rato recht geeft op een hoeveelheid oplaadstroom bij oplaadstations. Voor de financiering van PV centrales bij supermarkten is €0,50 parkeergeld per bezoek voldoende. PEV gebruikers kunnen daarbij tot maximaal één uur opladen.
Uit berekening blijkt dat dit plan zowel voor werkgever als voor werknemer met PEV geen extra kosten met zich meebrengt. Voor een gemiddeld huishouden kan dit een vermindering van de CO2 uitstoot geven van ca 35 %. De emissie van roet en fijnstof in stedelijke gebieden wordt er sterk door verminderd.
De invoer van het systeem kan gefaseerd gebeuren en meegroeien met het aantal PEV gebruikers.

 

 

 

Bespaar 15 mln GJ energie resp. 17 mln kilo CO2 in particuliere huishoudens door afschaffen zomertijd

Het opwarmen van de woning 's morgens kost in het thuisgebruik de meeste energie. De klok wordt meestal voor de zomertijd rond 1 april een uur vooruit gezet. Rond die datum is het ongeveer om 0700 licht, vanaf welk moment de zon de woning opwarmt. Na het vooruitzetten van de klok is het op 2 april om 0730 echter pas opnieuw 0630. Wie dus om 0700 Zomertijd zijn verwarming hoger zet moet nog twee weken extra een uur stoken tussen 0700 en 0800. Pas midden april komt de zon ook volgens de zomertijd vroeg genoeg op om 's morgens niet meer de verwarming te moeten aanzetten. Per huishouden bespaart het afschaffen van de zomertijd 2 GJ of 70 m3 aardgas. In de herfst gebeurt het omgekeerde en zou je midden september tot 1 oktober opnieuw 2 GJ en 70 m3 aardgas besparen. Het afschaffen van de zomertijd bespaart een eengezinswoning dus 4 GJ rep. 140 m3 gas resp. €100 resp. 500 kilo CO2. Nederland kent 7 miljoen huishoudens, doch dit zijn niet allemaal eengezinswoningen. uitgaande van 3,5 miljoen huishodudens waarvoor deze statistieken gelden levert dit een jaarlijkse energiebesparing op van plm. 15 miljoen GJ of 17 miljoen kilo CO2. Best veel, voor zo'n kleine maatregel.

Voor kantoren en werkplaatsen geldt hetzelfde principe, maar ik beschik hiervoor over onvoldoende informatie. Tevens zou dit simpelkunnen worden uitgebreid voor heel Noord-europa.

Met vriendelijke groet.
drs Ardo de Graaf

 

 

 

Nationale schoonmaakdag

Nationale schoonmaakdag instellen op de Duurzame Dinsdag. Tijdens een reis door Australie viel het me op dat het daar zo schoon was. Burgers worden daar bewust gemaakt van de vervuiling die afval veroorzaakt en zorgen gezamenlijk voor een schoon woonklimaat tijdens de Cleaun Up Australia Day. Zie voor meer informatie http://www.cleanup.org.au/au/.

 

 

 

Wast to Water

wast to water is een waterrecycling machine met gebruik van bacterien voor machines die op een golfbaan gebruikt worden, het is een gesloten systeem zodat er aan water besparing wordt gedaan, daarnaast is het super milieu vriendelijk omdat de bacterien alle afvalstoffen op eten, dit systeem is bij ons als eerste in Nederland aangelegd, en werkt thans uitstekend, is niet alleen van toepassing op golfbanen maar kan breed worden ingezet, bv gemeentelijke wasstraten.

 

 

 

TERP

Gebruik de op Texel aanwezige ondergrondse warmte bron voor luchtverwarming en daarmee duurzaam te produceren elektriciteit. In een ~ 100 meter diepe put, met diameter ~ 9 meter wordt een schoorsteen met diameter ~ 7 meter geplaatst waardoor een sterke verticaal gerichte wind of kinetische energie 'updraft' wordt gerealiseerd. Een turbine generator zet de kinetische energie om in elektriciteit. Uit de put stijgt met hoge snelheid warme lucht op die een 'vortex' doet ontstaan waardoor de capaciteit van de turbine verder toeneemt. De duurzaam geproduceerde elektriciteit kan direct in het net worden gevoerd naar eindgebruikers.

 

 

 

Metro Stroom (<25)

De luchtdruk die vrij komt door de metro kan omgezet worden in stroom door de druk op te vangen met ventilatoren.

 

 

 

vacuumisolatie voor gebouwen en koelmeubels

Vacuumisolatie isoleert 10 x beter dan bestaande isolatiematerialen.
Grootschalige toepassing bespaart niet alleen veel geld maar lost ook circa 1/3 deel van het klimaatprobleem op. Huidige vip (vacuum isolatie panelen, afk. geldt ook in het Duits en Engels) functioneren slecht door onvoldoende duurzaal vacuum en veel te grote randverliezen door een metaalcoating.
2 oplossingsrichtingen staan open:
1/ gebruik van 0,05 mm glasfolie/ kunststoflaminaat ( te complex voor Nederland, beter over 20 jaar in China)
2/ gebruik van grote maatwerkpanelen (in situ vacuumgezogen), niet gemetalliseerd en voorzien van vacuumpomp aansluiting om automatisch circa 3 maandelijks het vacuum te onderhouden. Voor een eengezinswoning bv. 4 a 5 gekoppelde panelen, voor een winkel koelmeubel 1.
vacuumpomjes (2 traps draaischuifpomp)zijn erg eenvoudige en onderhoudsarme pompjes. Nu kost een flinke pomp een paar honderd Euro in China kwaliteit. In massa gemaakt en met een vermogen van circa 20 Watt voor bv inbouw in een koelmeubel schat ik de productiekosten op Euro 25.-
Voor huizen vervalt de cv installatie. Een beperkte bv 4 kW microketel kan gekoppeld worden aan/bij de wasdroger als heat-fed unit.
Zelf wil ik deze business niet uitvoeren.
Iedere geinteresseerde gun ik graag alle succes.
Niche starten is dan wel beter dan overal.

 

 

 

Duurzame Leef- en Werkomgeving Oude Industrieterreinen

Aanleiding: Bij de revitalisatie van het oude industrieterrein eisen ondernemers 160 parkeerplaatsen in de plaats van gezonde laanbomen aanpalend aan een woonwijk. Met overheid en ondernemers valt niet te praten over een andere insteek.
Initiatief: De kosten van de revistalisatie wordt beoogd op 1,5 miljoen euro in PPS waarvan > 200.000 euro voor rekening van ondernemers, Het geven van gemeenschapsgeld kan gekoppeld worden aan de eis van een mobiliteisconvenant tussen bewoners, ondernemers en overheid.

 

 

 

Bert Miedema

Men kan vele liters water besparen door ,als men naar het toilet gaat en probeert de twee behoeftes in een keer te doen. Het geld wat men hier mee bespaart kan mooi gebruikt worden voor collecte aan de deur en misschien help u dan wel een waterwinning in een droogte gebiedt.

 

 

 

bedrijvenbesparing

ieder bedrijfpand vrplichten tot aanschaf zonnepanelen of warmtepomp of ketel die tevens stroom opwekt
omdat bedrijfspanden meesta echte energie verslinders zijn
er brandt altijd licht vaak staan de deuren open veel computers aanwezig etc etc ook scholen kunnen hieronder vallen

 

 

 

creatief voordelig OV

Opladen reistegoed van OV-chipkaart via voordeelwinkel ING-bank 50% korting op het reistegoed icm gratis gespaarde rentepunten door spaarders

 

 

 

Het stimuleren van duurzaam recreëren

Het initiatief betreft o.a. het organiseren van infodagdelen en workshops over "duurzaam recreëren" ten behoeve van campinghouders, rekreanten, producenten van (al dan niet mobiele) vakantiehuizen en -voorzieningen en gemeenten in Noord-Nederland. Tevens worden op de klimaatneutrale camping Thyencamp te Hooghalen allerlei duurzame energievoorzieningen gedemonstreerd.

 

 

 

Regionaal integraal energieplan

Er zijn een hoop goede (technische) plannen in de omloop, maar dit zijn deeloplossingen voor de energietransitie. Wat nodig is dat een groep mensen (straat) of regionale overheid opstaat die als doel neemt om over een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 2030 of 2050 totaal duurzaam wil zijn en er dan ook echt voor gaat. A la de plannen van Herman Scheer.
Deze regio dient als voorbeeld voor anderen dat een compleet duurzame energievoorziening geen illusie is, zoals nu nog vaak wordt gedacht.
Hiervoor is een integraal uitvoeringsplan nodig. Hierin wordt per tijdseenheid de benodigde acties om tot het uiteindelijke einddoel vastgesteld. Het is bijvoorbeeld nu nog niet rendabel om met zonne-energie grootschalig aan de slag te gaan maar dat is niet erg. Doe het in de tussentijd met windenergie en andere technieken.
Maar stel dan vast wanneer wel grootschalig aan de slag gaat met zonnestroom en bereidt de samenleving en energiehuishouding nu al voor op een zonne-economie. (zonneverkaveling nieuwbouwwijken, aansluitingen etc.) Een dergelijk plan moet draagvlak creëren voor de maatregelen die nodig zijn, inzicht scheppen voor burgers waar we met deze samenleving naartoe willen en een einde maken aan het ad hoc beleid.

 

 

 

ProefLokaal

ProefLokaal: horecagelegenheid waar het proeven van regionale producten centraal staat. Er wordt gestreefd alles klimaatneutraal te laten plaatsvinden: korte afstanden, eigen energie opwekken, gerecycled materiaal, reststromen hergebruiken etc. Binnen het ProefLokaal is er een aparte ruimte waar workshops gegeven (kunnen) worden. Thema's: klimaat, natuur, proeven, vakmanschap etc.

 

 

 

Routeclub

Gedeeld gebruik is onmisbaar voor een duurzame samenleving, maar het wordt niet op waarde geschat. Huishoudens en organisaties kopen te vaak producten die ze te weinig gebruiken. De verspilling en de overcapaciteit zijn enorm groot.
Routeclub bevordert het gedeeld gebruik van voertuigen en andere producten.
Meerijden en het onderling uitlenen van auto's is vaak een uitkomst. De leden kunnen meer halen uit hun auto's en hun kilometers.
Pluspunten van het systeem:
(meerijden)
- Efficiënt invoeren en beheren van ritten: gebruik van eigen gegevens, favorieten, Maak retour / kopie.
- Ook zorg-ritten en vervoer van vracht
- Opties: Taxi of huurauto delen, gebruik maken van de Samenreiskorting (NS)
- Afspraken maken via het systeem
- Autokenmerken en -kosten opslaan en gebruiken
- Snel ritten zoeken en toevoegen m.b.v. bestemmingen (PoI's)
- Geschikt voor: eenmalig in periode, regelmatig, op vaste dag
- Berekening reistijd en -afstand, toon route
- Postcode of plaatsnaam opgeven; matching o.b.v. afstand tussen postcodes
- Info: tabel met verkeersinformatie-sites, tanken in buitenland, beheersing van autokosten

(auto uitlenen)
- Volledige handleiding
- Efficiënt invoeren van leningen: gebruik van eigen gegevens
- Afspraak maken via de site
- Borgsom bij de club

 

 

 

50% stroombesparing bij lichtmasten

Verkleining van de afstand tot een lichtbron maakt dat de lichtsterkte exponentieel toeneemt.
Wanneer we de hoogte van lichtmasten aan de binnenwegen met 1/4 verminderen, zal de lichtopbrengst met 50% toenemen. Willen we de gangbare lichtopbrengst handhaven, dan kunnen we op deze manier 50% energie besparen. Wel zal de breedte van de lichtbundel met 25% afnemen. Daartoe zullen lampen meer op de weg gericht moeten worden, waardoor tegelijkertijd schade aan lampen door passerend vrachtverkeer wordt vermeden.

 

 

 

De Groene Poetsers Milieuvriendelijk schoonmaakbedrijf

Wij zijn sinds november 2008 begonnen met een milieuvriendelijk schoonmaakbedrijf, wij werken met ecologische middelen en geven advies aan bedrijven mbt energiebesparing.

 

 

 

RightOnSpot

Het terugdringen van de enorme hoeveelheid reclamedrukwerk en digitale reclame, waarbij ontvangers de gelegenheid krijgen zelf te bepalen wele reclame ze wel willen ontvangen, doch dan digitaal en via RightOnSpot.
Het pakt de reclamedrukwerkproductie (veel afval veroorzakend) aan bij de bron, door namens ontvangers (vaak gemeenten) aan te geven dat reclame niet gewenst is. Wel gewenste reclame kan via een uniek systeem tegen lagere kosten, milieuvriendelijker, efficient onder de aandacht worden gebracht.

 

 

 

Kyoto, de energie Box, voor iedereen. Duurzaam omgaan met budget en energie

Door middel van forse Co2 reductie wordt werkgelegenheid gecreëerd en een impuls voor de locale en landelijke economieën gegeven. Dit is met name belangrijk voor armoedebestrijding en geeft extra mogelijkheden voor kansarme werklozen.

 

 

 

M.J.M. Konijn

Als het regent loopt al het regenwater door de regenafvoer van de daken naar beneden.
Als je in die regenafvoeren een soort schoepenradje monteer zodat die gaat draaien.
Dat aansluiten op een dinamo en zo stroom opwekken.
Als de zon schijnt levert de zonnepaneel.
Als de wind waait levert de windmolen.
Als het regent levert de regenafvoer.

 

 

 

Plug en play LED TL bakken en gloeilampvervangers

Het grootschalig vervangen van oude verlichtingsarmaturen en lampen door plug en play LED armaturen en LED lampen in scholen, kantoren en overheidsgebouwen.
Hierdoor wordt het mogelijk om in bestaande installaties ,armaturen en lamphouders LED lampen te plaatsen waardoor besparingen van 50 % en hoger gerealiseerd kunnen worden. Bij vervanging van conventionele verlichting door LED verlichting springen ook zaken in het oog als besparing warmtelast, onderhoud, levensduur, milieu vriendelijk, gebruikersvriendelijk en veiligheid. Kortom verbeter de wereld begin met vervangen van uw oude stroomverslindende conventionele lampen. Ook de spaarlamp is ondanks het goede initiatief een slechte start in de zin van het milieu de lamp bespaart inderdaad op energie maar vervuild door de chemische samenstelling met o.a. kwik en zware metalen het milieu en valt dus onder de gavi wetgeving, een led daarentegen valt onder de ROHR wetgeving en is dus veel minder belastend voor het milieu.

 

 

 

ALLE KLOKKEN LUIDEN

Op 2 september 2009 wordt eerst in WORLD FORUM de klok geluid. Op 9 september 2009 om 9.00 uur 's ochtends luiden alle kerken in Nederland de klokken gedurende vijf minuten, zoals in de te verspreiden brief door de Raad van Kerken wordt aangeven. Voor de actie is de domeinnaam www.alleklokkenluiden.nl beschikbaar. Nu is deze nog naar www.dagvandeduurzaamheid.nu doorgelinkt, maar zal na 20 juni 2009 een eigen website krijgen. Aan de actie doen behalve de Raad van Kerken ook organisaties zoals ONE PLANET www.oneplanet.nl mee en URGENDA www.urgenda.nl . Ofschoon het formele besluit nog door de Raad van Kerken in Nederland op 20 juni 2009 genomen moet worden, is het initiatief internationaal doorgedrongen en staat op www.interconnectedness090909.org. als een oproep aan alle kerken, moskeeen, synagogen en andere gebedshuizen in de gehele wereld om op 9 september 2009 om 9.00 uur in de ochtend de klokken te luiden. Ook profane huizen, zoals stadhuizen, gemeentehuizen en provinciehuizen die over klokken of een carillon beschikken kunnen meedoen. Omdat de actie op 2 september 2009 in Den Haag officieel wordt aangekondigd, staat THE HAGUE City of Peace, Justice & Sustainability op de wereldkaart als het kenniscentrum voor vrede, recht en duurzaamheid. Zie ook de website www.zeespiegelstijging.nl .

 

 

 

Limburg 2030

De wereld verkeert niet alleen in een financiële, maar vooral in een klimatologische crisis waarvan de gevolgen voor de lange termijn zeer groot zullen zijn. Als wij nu niet handelen zadelen wij volgende generaties op met een wereld in nood: overstromingen, grote droogte, verlies aan biodiversiteit, gebrek aan grondstoffen en een groot energietekort.
Limburg vergrijst. Jongeren trekken weg om elders te studeren en keren niet meer terug. Gebrek aan werkgelegenheid en innovatieve kracht? De actie Limburg 2030 wil jongeren de kans geven te laten zien hoe Limburg in 2030 eruit zou moeten zien om hen een aantrekkelijke leef- en woonomgeving te bieden. Een leefomgeving die het resultaat is van duurzame vernieuwingen die nu in gang moeten worden gezet.

Limburgse jongeren van 12 tot 22 jaar worden benaderd met de vraag hun toekomstbeeld van Limburg 2030 te schetsen. Ïn de categorieën 'wonen', 'energie', 'design', ' voeding', 'vrije tijd' en 'geld' kunnen ideeën op de website worden geplaatst. De beste inzendingen worden gebundeld in het boek Limburg 2030, Limburgse jongeren schetsen hun toekomst.
De website Limburg 2030 zal een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren, docenten, bedrijfsleven en overheid. Tevens is de website de plek voor informatievergaring over duurzame ontwikkelingen.
Het project zal door volwassenen worden begeleid, maar zal voornamelijk door jongeren worden uitgevoerd. Jongeren nemen plaats in de redactie, zullen worden ingezet als webmaster en grafisch vormgever van het boek.

 

 

 

Uitgangspunten en voorstellen voor een nieuw groenbeleid

Natuur is een factor van belang. Daar moet je rekening mee houden. Wanneer dat gebeurt met bestaande kennis en nieuwe inzichten, dan blijkt natuur geen vijand te zijn, maar een metgezel van onschatbare waarde en onmisbare rijkdom.

Groen uit het woord “groen”-beleid is breed. Het gaat niet alleen om de kleur, maar ook om biodiversiteit, ecologische samenhang, milieu, landschap, cultuur, toekomst, educatie, esthetiek en leefbaarheid. Dit in tegenstelling tot de gangbare kijk op groen door o.a. veel mensen in de politiek, groenvoorziening, planologie en architectuur. Op maquettes en kaarten, maar ook overal in het buitengebied, zie je het “groen” terug in de vorm van vervangbare boompjes, strakke gazonnetjes en rechte betonnen slootjes. De natuur versimpeld tot de kleur groen en bomen gedegradeerd tot lantaarnpalen; noodzakelijk voor de aankleding en neergezet als ten alle tijden vervangbaar straatmeubilair.

De voorbeelden in het rapport (zie webadres onderaan de pagina) zijn toegespitst op het stedelijk deel van Zutphen. Het zijn illustraties van knelpunten en problemen waarbij mogelijkheden en oplossingen worden gegeven voor een nieuwe kijk op groenbeleid. Een ander groenbeleid kan de natuur in de regio versterken, een beter milieu en een prettig en leefbare woonomgeving creëren.

 

 

 

C8 Foudation

Versnelling naar duurzame energie kan worden bereikt als grote aantallen personen en bedrijven hun eigen duurzame electriciteit en warmte gaan opwekken. Consument wordt producent door samen te werken met buren en met bedrijven in de buurt. C8 start zulke projecten op buurt en wijkniveau.

C8 is een burger investeringsbeweging die zich richt zich op de pioniers onder ons die niet langer accepteren dat de wereld 30 miljard vaten olie in één jaar verbruikt met alle negatieve effecten van dien.

C8 pioniers willen de ontginning van allerlei kostbare grondstoffen die ook voor het leven over 100 of 200 jaar nog van fundamenteel belang zijn voor een goed leven op de aarde terugdringen. C8 vormt een morele, politieke en economische kracht die heersende systemen en patronen tot aanpassing dwingt.

 

 

 

toiletpapier

het valt mij op dat het meeste toiletpapier dat in nederland te koop is nogal los om de rol zit.
in andere landen (o.a. scandinavie) zit het veel strakker om de rol en ook veel meer.
het strakker om de rol doen heeft als voordeel dat het compacter is en neemt dus minder ruimte in
als er tevens meer vel op wordt gedaan dan hoeven er minder vrachtwagens naar de supermarkt te rijden en consumenten minder vaak metde auto naar de supermarkt

 

 

 

Zonne/wind energie (terug)levering voor/door woningbouw

Zonnepanelen/ klein windmolen(s) op het dak, zodat daar de deurbellen en trapverlichting op kan branden, en wat over is aan stroom terug leveren aan het stroomnet.

Dat is dus goed voor het milieu, en de huurders hoeven geen kosten voor (trap)verlichting te betalen.

 

 

 

Recycling-Art Project

Het Recycling-Art Project is gebaseerd op de vaststelling dat er heel veel gemaakt kan worden van alles wat men wegwerpt, laat slingeren, niet meer nodig heeft, overtollig is, restverschijnselen, op straat wordt gegooid, etc. En dan zonder het materiaal te veranderen. Het kan wel vervormd worden, of in een andere context worden geplaatst. Door het op een creatieve manier her te gebruiken. Wij willen dit bewijzen door er een kunstzinnige sprookjestuin mee aan te leggen. Dit met behulp van mensen die dit leuk vinden. In die zin is het een community-art project. We doen hier een jaar over: 2009. Met zoveel mogelijk verschillende groepen uit de samenleving.

 

 

 

Doorstroming leidt tot uitstootreductie

De randstad staat vol met doorstomingbelemmerende maatregelen zoals drempels, wegvermallingen, afsluitingen en (veelal bewust) inefficiënt afgestelde verkeerslichten. Naast veel agressie leiden deze maatregelen ook tot een aanzienlijk hoger verbruik en dus uitstoot dan wanneer deze maatregelen er niet zijn. Veel stoppen, wachten, optrekken en veel kilometers omrijden om bijvoorbeeld nieuwbouw woonwijken in te kunnen. In mijn geval met een modale auto uit het C-segment scheelt dit 3 kilometer op een liter.

Dit moet anders en duurzamer. Geef doorstroming van verkeer prioriteit. Verwijder alle obstakels, maak kruisingen zo efficiënt mogelijk (groene golf) en zorg dat woonwijken op een normale manier toegankelijk zijn. Zorg tegelijkertijd voor een alternatief t.a.v. snelheidsbeperkingen zoals reguliere controles. Deze voldoen nog altijd prima.

 

 

 

spaarzame donderdag

duurzame dinsdag gaat over initiatieven. Die leiden dan via een omweg tot besparing. Er zou ook aandacht moeten worden besteed aan directe besparingen. Directe besparingen dragen bij tot een veel grotere duurzaamheid.

 

 

 

Standaard: Dubbelzijdig printen

Stel als standaard bij de printer dubbelzijdig printen in. Nu moet ik bij mijn werk altijd zelf daarvoor eerst kiezen (en kan dat zelfs niet bij bepaalde printers!). Voordeel: scheelt de helft aan papier!

 

 

 

Bezorgtax

Internetwinkels zijn een steeds belangrijkere inkoopplek. Groot nadeel is het gegeven dat er heel veel verkeersbewegingen uit voortkomen. Dat kan anders.

Bijvoorbeeld door een postbelasting bij bezorging binnen 24 uur (die bezorgdiensten zorgen immers voor het meeste extra kilometers en kilo's CO2). Zorg dat de opbrengst (deels) geinvesteerd wordt in duurzame thuisbezorging.

 

 

 

Doe 't Zelf Containerwerkplaats

Het project ‘Doe ’t Zelf Containerwerkplaats’ is een praktisch leer/werkproject voor leerlingen MBO met als centrale thema's hergebruik, techniek en ontwikkelingssamenwerking. Het project is voortgekomen uit de praktische constatering dat de zeecontainers – die door Gered Gereedschap worden gebruikt om gereedschappen te verschepen - in Afrika veelvuldig worden ingezet als extra lesruimte, werkplaats- of opslagruimte. Om deze containers nog duurzamer in te zetten heeft Gered Gereedschap leerlingen van het ROC van Amsterdam gevraagd om te helpen bij het ontwerpen, verbouwen en verschepen van zeecontainers die op de plek van bestemming direct kunnen worden ingezet als werkplaats of werkruimte. In 2008 is de eerste Doe ’t Zelf Containerwerkplaats verscheept naar een technische school in Gambia. De hergebruikte 20ft zeecontainer werd, naar eigen ontwerp door leerlingen zelf omgebouwd tot metaalbewerkingwerkplaats compleet met hergebruikte werkbanken, werkplaatsmachines, opslagkasten, elektriciteitsvoorziening, ramen en alle benodigde accessoires en gereedschappen. Nu, in 2009, werken leerlingen samen met Gered Gereedschap aan een containerombouw voor een school in Zuid-Soedan. Het Wau VTC in Soedan heeft, i.s.m. de UNIDO, bij Gered Gereedschap een aanvraag ingediend voor een container omgebouwd tot kantoor/keuken/slaapruimte. In het najaar van 2009 wordt door Gered Gereedschap en ROCvA gestart met een derde containerconversie.

 

 

 

zon gestookte (micro)turbine

grootschalige elektriciteitsopwekking uit zonne-energie is de hoeksteen van de duurzame maatschappij.
We doen echter nog vrijwel niets aan de volgende generaties technologien ervoor, afgezien van een beetje dunne film pv (wordt in de rest van de wereld al voldoende gedaan).
Dus het voorstel :
Herontwikkel (micro)turbines voor het stoken op parabool-geconcentreerde zonne-energie, ipv op gas. Interne verwarming. Axiaal inlaatvenster in koele zone (inblaasdeel),
.
TU Delft snapt het niet (expertisecentre turbines)
ECN: werkt wel maar twijfels mbt rendement
US ministerie van energie, DOE, EERE: overall rendement (incl. spiegels) van stirling engines op zonne-energie :30 % (en dat is met veel wrijving en externe verwarming).

 

 

 

Leo Koolen

De taluds aan de zonnige zuidzijde van de spoorlijnen vormen een goede ondergrond voor zonnepanelen. Honderduizenden van die panelen kunnen naast elkaar worden gelegd. Het neerleggen van de panelen kost niet veel investering, omdat de infrastuctuur van het goederenvervoer (de spoorlijn) al aanwezig is. Aaneengeschakeld vormen de zonnepanelen een enorm powerstation (eventueel sun-tracking system) Ze vormen, een netwerk van stroom, waardoor de treinen en de spoorwegstations energie-neutraal worden. De overheid betaalt een deel van de zonnepanelen (of schiet voor), investeeerders en de spoorwegen moeten kunnen investeren, de spoorwegen krijgen zo goedkope stroom en de burger krijgt in ruil voor de overheidssteun vervoer met aanzienlijk gereduceerd tarief.

 

 

 

Solar Energie Run

de SOLAR ENERGIE RUN is een jaarlijks te organiseren estafetteloop door heel nederland met als doel om op een sportieve en leuke manier draagvlak en betrokkenheid te verkrijgen voor solar energie.
deelnemers kunnen doormiddel van sponsoring en inschrijfgelden diverse solarprojecten gerealiseert krijgen om zodoende toch een bijdrage te leveren aan het milieu.

 

 

 

Scoop Sloops (werktitel)

Haalbaarheidstudie om trawlers om te bouwen tot "Scoop Sloops". Uiteindelijk moeten deze evolueren tot permanent op zee verblijvende productie-vaartuigen.
Deze "sloops" varen daar waar het drijfplastic zich verzamelt. De aandrijving van deze vaartuigen is 100 procent duurzaam: wind- en zonne-energie en mogelijk wave power.

Op faunaverantwoorde wijze en rekening houdend met winden en stromingen (GPS/Galileo) wordt de meest efficiënte scheproute gekozen door het drijfplastic continent. Eenmaal aan boord wordt het afval gedroogd door de zon, versnipperd (shredder) en geperst tot grote bouwplaten.

Het persen gaat onder optimale druk met zelfopgewekte energie. Moet er nog een additief bij, een bindmiddel bijvoorbeeld, het uitgangspunt is dat dit een natuurlijke stof is of een bijproduct uit een bestaand proces.
De bouwplaten gaan de platen aan de achterkant van het vaartuig weer het water in, achter elkaar, om zo min mogelijk ruimte in beslag te nemen.

Transportschepen komen de Scoop Sloop bevoorraden en de platen ophalen om ze naar de bevolkte gebieden te slepen. "Toevallig" zijn dit, met name in de Pacific, gebieden die zelf weinig grondstoffen hebben voor huizenbouw bijvoorbeeld.

Google ontwikkelt serverparken op zee vanwege de goede mogelijkheden van koeling en energieopwekking. Zij zouden een natuurlijke partner kunnen zijn.

 

 

 

witte daken

veel platte daken in nederland zijn zwart. ze absorberen kou en warmte. Door ze wit te schilderen met wegenverf wordt a) veel warmte terug gereflecteerd en wordt zo een klein beetje van de smelting van de ijskappen gecompenseerd, b) blijft een huis 's zomers koeler (voorkomt airconditioners) en c) blijft het huis 's winters warmer (minder stookkosten en Co2uitstoot). Aangepast is diet idee ook verwezenlijkbaar op snelwegen etc.

 

 

 

Wim de Koning

Het voornemen is om een dakpan te ontwerpen met daarin geintegreerd een of meerder zonnecellen. Deze geintegreerde dakpannen moeten d.m.v. stekkerverbindingen elektrisch met elkaar verbonden worden. De bedradingen zitten in de dakpannen verwerkt.
Nu kan men op daken onbeperkt zonne-energie aanbrengen (Voordeel 1; geen aparte constructies. 2; volledig dak kan efficient benut worden 3; elk dak met dakpannen komt in aanmerking)

 

 

 

Bert Miedema

Door een bestaand nieuwe buitenarmatuur om te bouwen naar LED en uittevoeren met een reflector zo dat het meeste licht schijnt naar de gewenste oppervlakte.OP 100000 stuks kan er c.a.1,2 miljoen KWh bespaart worden per jaar. Dit armatuur kan zo worden geplaatst dat als de TL op is het door alle installateurs kan worden vervangen. Het is na cira drie a vier jaar weer terug verdiend op energie en vervangings kosten. Dit product helpt mooi de werkeloosheid wat tegen te gaan en bespaart het milieu en als het mee zit is het wereld wijd toepasbaar.

 

 

 

connexxion

geen lege taxi's laten wegrijden als daar nog rolstoelers zitten die wachten op een taxi.
staat er een taxi en je vraagt is deze voor mevrouw? wodrt er nee gezegd taxi rijdt weg en na een half uur dezelfde chauffeur die mevrouw ? wel komt ophalen.
maar omdat elk ritje word betaald is het in dienst nemen van een goede planner niet nodig denk ik.
doodzonde van ons gemeenschapsgeld.

 

 

 

zorgtoeslag

er lopen duizenden mensen zoals bekend uit het nieuws onverzekerd rond, al deze mensen krijgen zorgtoeslag waarvan ik denk dat dit wel inkomendafhankelijk mag zijn maar direct aan de verzekeringsmaatschappij uitbetaald moet worden ipv aan de mensen zelf, komt dat in ieder geval binnen en word niet aan andere dingen uitgegeven.

 

 

 

ov

mijn idee hierover is simpel geen ipv reiskostenvergoeding alleen een vergoeding als je gebruikt maakt van ov

file probleem een stuk minder want als je in je auto blijft zitten kost dat jezelf geld, dus de keuze wordt dan vanzelf anders.

 

 

 

Duurzaam Hilversum

Het betreft de ontwikkeling van het stationsgebied Hilversum. Er is nu de kans en de noodzaak om dat duurzaam te doen. Ik noem het 'Gezond Verstand Bouwen' Gebouwen die daar komen zorgen voor eigen energie. Zuurstof leveren en CO2 reductie door kassen in de gebouwen toe te voegen. Ruimte naast het station, goed openbaar vervoer, goede verbinding maken met mediapark, arena park. Bestaande bouw die leeg staat meenemen in de planvorming. Hilversum werkt actief aan CO2 reductie. Hilversum groen in het hart.

 

 

 

PC-Label

PC's (desktop en laptop) zijn grote stroomverbruikers (100 tot 1200 kWh per jaar), vooral door het grote aantal uren dat ze aanstaan. Weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Nog minder weten mensen dat de verschillen tussen apparaten met gelijke prestaties erg groot zijn (factor 100). Op zich is deze informatie beschikbaar via de site www.eu-energystar.org
Maar wie weet dat? en wie kijkt dat na voor hij een apparaat koopt? Omdat dit een officiele EU-site is, lijkt er vanuit die kant geen weerstand om het bekende energielabel ook voor PC's en laptops verplicht te stellen om te beginnen in Nederland. Voorstel is dus om dat label in te voeren. Mogelijk in het begin alleen op vrijwillige basis de uitkomsten van de genoemde site op het apparaat vermelden.

 

 

 

Energielandschappen

Project Energielandschappen laat op een praktische en beeldende wijze zien wélke duurzame energietechnieken wáár kunnen worden toegepast. Hierin wordt steeds de koppeling gezocht tussen landschap en duurzame energietechniek. Binnen een regio worden energieketens opgezet om op een integrale manier richting energieneutraliteit te werken. Eenvoudig, doeltreffend en inspirerend.

 

 

 

New Wind-E (edited)

Door gebruik te maken van windversnelling het aanstuwen van een windrad efficienter te maken. HIerbij is de totale uitkomst een win-win situatie, Bovendien geen grote windmolen parken zijn nu nodig om energie op te wekken.

 

 

 

Duurzame Buurman

Stel, u wilt zelf aan de slag om zonnepanelen op uw huis te plaatsen. Dan zou het toch geweldig zijn als u ervaringen kon uitwisselen met iemand uit uw buurt die dit al eerder gedaan heeft. U zou bij deze buurman langs kunnen gaan om alles te bekijken en u zou technische details kunnen bespreken. Het blijkt dat het installeren van een setje zonnepanelen niet ingewikkelder is dan het bouwen van een carport. “En weleens iets gehoord over slimme ne