Deze dates zijn bedoeld om organisaties en initiatiefnemers aan elkaar te koppelen en te kijken waar zij elkaar kunnen versterken. Organisaties die iets kunnen betekenen voor de initiatiefnemers zijn aanwezig om eerste contacten te leggen waaruit mogelijk een vervolgafspraak of vervolgtraject kan voortkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dates vinden plaats in drie rondes van vijftien minuten; initatiefnemers zoeken van tevoren uit welke  personen/ organisatie ze willen spreken. 

Deelnemende organisaties:

 

Green Wish
GreenWish biedt ruggesteun aan mensen met duurzame ideeŽn en initiatieven. GreenWish ondersteunt bij conceptontwikkeling, projectvoorstel, organisatiekeuze, financiering, maar soms ook bij uitvoerend werk. Lees meer...

 

VSBfonds

Het VSBfonds steunt op het gebied van natuur & milieu projecten die bijdragen aan de versterking van het draagvlak voor natuur en aan de bevordering van een duurzame, milieubewuste leefstijl bij inwoners van Nederland. Lees meer...

 

SMEAdvies

SME Advies is een communicatieadviesbureau, gericht op duurzame ontwikkeling. Zij bieden adviezen aan diverse opdrachtgevers, met name (semi)overheden. Ze zijn sterk in communicatie, participatie en educatie op allerlei niveaus, van ontwikkeling en procesmanagement tot uitvoering. Naast het werken in opdracht zien zij het ook als taak om zelf nieuwe methodes te ontwikkelen om allerlei doelgroepen te betrekken in het proces van duurzame ontwikkeling. Het motto van SMEAdvies: ďDuurzaamheid is mensenwerkĒ. Lees verder...

Climate Neutral Group

Climate Neutral Group streeft naar een klimaatneutrale wereld. Een wereld waarin mensen en organisaties zoveel mogelijk CO2-uitstoot proberen te voorkomen en daarnaast onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren. Climate Neutral Group helpt organisaties en consumenten om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk, adviseert hoe zij deze uitstoot kunnen verminderen, en biedt tevens de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te compenseren door investering in duurzame energie- en bosprojecten. Lees verder...

 

Stichting Monidiale Samenleving

SMS staat voor actief burgerschap in de mondiale samenleving.  SMS levert capaciteitopbouw, ondersteuning en begeleiding aan organisaties van nieuwe Nederlanders op landelijk en lokaal niveau. Daarnaast is zij een bruggenbouwer richting maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Lees verder...

Echte Welvaart

Echte Welvaart biedt de gelegenheid om achter de waan van de dag te kijken. Ze nodigt mensen uit om hun persoonlijke drijfveren te verbinden aan duurzaamheid, maatschappelijk betrokken ondernemen en kwaliteit van werken en leven. Uit overtuiging dat dit ťchte welvaart dichterbij brengt. Lees verder...

De Jeugdraad

De landelijke jeugdraad is een landelijke koepel van jongerenorganisaties en vinden dat jongeren tussen de 12 en 30 moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij belangrijk vinden. Daarom organiseren zij activiteiten en zetten ze projecten op. Dit wordt voor en door jongeren gedaan. Lees verder...