Klimaatneutrale Duurzame Dinsdag 2008

Duurzame Dinsdag 2008 zal een klimaatneutraal evenement zijn. Dit is het gevolg van een samenwerking met Climate Neutral Group.

De hoeveelheid CO2 die wordt veroorzaakt door het verkeer van en naar het evenement en het gebruik van gas, elektriciteit en papier op deze dag zal volledig gecompenseerd worden door te investeren in duurzame bos- en energieprojecten. De organisatie van Duurzame Dinsdag geeft hiermee concreet invulling aan haar missie om een duurzame dag te organiseren.

De duurzame bos- en energieprojecten van Climate Neutral Group zorgen ervoor dat eenzelfde hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door Duurzame Dinsdag elders op aarde uit de lucht wordt genomen of middels duurzame energieprojecten wordt gereduceerd. Middels een streng gecontroleerd proces worden alle projecten door onafhankelijke organisaties gecertificeerd. Daarbij wordt vastgesteld hoeveel CO2-besparing de projecten realiseren en wat de bijdrage is aan het tegengaan van het klimaatprobleem.

Volgt u of uw organisatie het voorbeeld van Duurzame Dinsdag en wordt u ook klimaatneutraal? Kijk voor meer informatie op www.klimaatneutraal.nl