Naam/namen initiatiefnemer(s)
Peter van Vliet

E-mail adres
peter@insnet.org

Provincie
Heel Nederland

Adres
Postbus 163

Postcode
6130 AD

Plaats
Sittard

Doel
Informatie over duurzame ontwikkeling makkelijker vindbaar en toegankelijk maken.


Doelgroep(en)
Iedereen die interesse heeft in duurzame ontwikkeling, van professional tot geinteresseerde burger, van student tot ondernemer en bestuurder.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
iNSnet is een web portal dat nieuws en informatie over duurzame ontwikkeling gestructureerd toegankelijk maakt.

Informatie over duurzaamheid is doorgaans erg verspreid en het is moeilijk een compleet overzicht te krijgen. Door het bieden van een overzicht kunnen actieve mensen en organisaties beter van elkaar leren en ontstaan er betere mogelijkheden tot samenwerking.

Achterliggende gedachte is tevens om het multi-disciplinaire karakter van duurzaamheid, de samenhang tussen alle lagen van de maatschappij, de economie, de wetenschap en het bestuur zichtbaar te maken.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Betere zichtbaarheid van (de resultaten van) duurzame ontwikkeling, motiverend door zichtbaar maken van resultaten, meer mogelijkheden tot leren van elkaar en tot samenwerken.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Duurzaamheid wordt door veel mensen gezien als een facet van bij voorbeeld milieu, globalisering, klimaat, afhankelijk van hun primaire interesse. Door het proces raken mensen vertrouwd met het integrale karakter van duurzaamheid.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Duurzaamheid wordt door veel mensen gezien als een facet van bij voorbeeld milieu, globalisering, klimaat, afhankelijk van hun primaire interesse. Door het integraal aanbieden van samenhangende informatie raken mensen vertrouwd met het integrale karakter van duurzaamheid.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Menskracht: redacteuren (vrijwilligers en professioneel)
Geld en faciliteiten voor verdere ontwikkeling.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.insnet.org/nl