Naam/namen initiatiefnemer(s)
De Windvogel

E-mail adres
dick.van.elk@advidata.nl

Provincie
Heel Nederland

 

Adres
Jan Tinbergenstraat 7

Postcode
2811 DZ

Plaats
Reeuwijk

Doel
Draagvlak voor DE vergroten
Burgers laten profiteren van eigen DE initiatief
Bewustwording
Handelingsperspectief bieden

Doelgroep(en)
Burgers en bedrijven

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt, of wijkniveau
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciele organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Burgers (en bedrijven en andere organisaties) betalen vrijwillig een Kyoto belasting. Dit komt neer op ongeveer Eur. 200,- per jaar. De burger besteedt dit bedrag aan een maatschappelijk doel dat verband houdt met duurzaamheid; b.v. het opwekken van elektriciteit met windturbines of PV in NL; het bijdragen aan een waterkracht centrale(tje) in een ontwikkelingsland, etc.; de overheid
certificeert en controleert het doel ; het bedrag mag zowel een gift zijn als een
investering; overwinst op een investering kan worden belast De burger mag dit bedrag aftrekken van de belasting. De overheid stimuleert het eigen initiatief door het b.v. te verdubbelen of er minstens een forse premie op te leggen; in ieder geval voor de ontvangende organisatie.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Meer duurzaam opgewekte elektriciteit.
Maatschappelijk verantwoord burgerschap.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zelf verantwoordelijkheid nemen
Maatschappelijk verantwoord burgerschap

 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Samenwerken
Maatschappelijk verantwoord burgerschap

 

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Ondersteuning door overheidsinstanties; o.a. Financien
Publiciteit
Uithoudingsvermogen