Naam initiatief
Varen in de Biesbosch

Naam/namen initiatiefnemer(s)
IVN Consulentschap Zuid-Holland, Linda Brouwer
Biesboschcentrum, Marianne den Braven
Tema Nederland, Serdar Koker

E-mail adres
l.brouwer@ivn.nl

Provincie
Zuid Holland

Adres
Ochterveltstraat 41 b

Postcode
3015 XL

Plaats
Rotterdam

Doel
Een verscheidenheid van lokale organisaties (Drechtsteden) van allochtonen, opbouwwerk en natuur en milieu maken kennis met elkaar en met natuurgebied de Hollandsche Biesbosch. Stimuleren van contact is een belangrijke stap om samenwerking te bevordereren.

Doelgroep(en)
De betrokkenen van het project 'Samen werken aan interculturalisatie en duurzaamheid' in de Drechtsteden.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
Biesboschcentrum en IVN Consulentschap Zuid Holland hebben mede op verzoek van de Turkse gemeenschap vanuit de Dortse Mevlana Moskee samen gekeken met welk initiatief diverse relevante partijen samengebracht kunnen worden, opdat er naast kennismaking met een natuurgebied ook op ontspannen wijze ruimte is voor kennismaking met elkaar. Dit middels een vaartocht, een wandeling en een bezoek aan het Biesboschcentrum.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Ontmoeting draagt bij aan het bevorderen van onderlinge contacten. Na een eerste contact is vervolgcontact een stuk eenvoudiger. Gaat vervreemding van diverse maatschappelijke diverse organisaties tegen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Leren over het gebied.
Leren over vormen van educatie, recreatie en ontspanning.
Leren dat er diverse vormen van samenwerking mogelijk zijn en dat een verscheidenheid aan aanwezige organisaties dat ook wenst.